Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
IELTS Đọc kỹ năng Ms Thao Pham 19h30 Thứ 4 19/06/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Ngữ pháp IELTS cấp tốc MS. Minh Trang 15h45 T4 & T7 19/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ Vựng 1 MR. DUC 19h30 Thứ 2 24/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 1 Cấp tốc Mr Tai 9h45 T4 & T7 19/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ Vựng 1 Cấp tốc MR Khanh Hoang 14h00 T2 & T4 17/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Ngữ pháp IELTS cấp tốc Mr Huy Hoang 19h30 Thứ 2 & 17H30 Thứ 4 17/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ Vựng IELTS 1 Cấp tốc MS. Minh Trang 14h00 T5 & CN 13/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 1 Cấp tốc Mr Tai 8h00 T3 & T5 20/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Phát âm FF Mr Tai 15h45 T6 & 14h00 CN 21/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe CB cấp tốc Mr Minh 8h00 T4 & T6 21/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp CB Mr. Tuan Anh 14h00 T4 & T7 19/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói CB cấp tốc Ms Thu 8h00 T2 & T5 13/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS NGHE CB Ms Chi 14h00 T5 & 8h00 CN 20/06/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Nói CB Ms Chi 8h00 T2 & T4 19/06/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Ngữ pháp CB MR HAO 17h30 Thứ 5 & Thứ 7 20/06/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Nói với Giáo viên nước ngoài Mr. Bill 19h30 Thứ 4 18/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc IELTS 2 MR HAO 19h30 Thứ 3 18/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
Nghe IELTS 3 Ms Mai Dang 17h30 Thứ 7 22/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM K2D Ms Hong 17h45 Thứ 4 12/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM K2D Mr Nicolas 19h30 Thứ 7 15/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM K1A Ms Emilyn 17h45 Thứ 7 15/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM K1A Ms Thao Vu 17h45 Thứ 2 10/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe nói hè nâng cao Ms Thuy Linh 14h00 Thứ 3,6 14/06/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Ms Hoang Thi Bay 17h45 Thứ 3 06/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Ms Hoang Thi Bay 17h30 Thứ 5 13/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo chuyên sâu Ms Hoang Thi Bay 17h30 Thứ 7 15/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc dạng bài Mr Hao 19h30 Thứ 4 19/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo cấp tốc Ms Hoang Do 8h00 T6, CN 14/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc kỹ năng Ms Minh Trang 17h30 Thứ 4 26/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc kỹ năng cấp tốc Ms Minh Trang 19h30 Thứ 3,5 20/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 Mr Minh 19h30 Thứ 6 28/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 2 Ms Minh Trang 15h45 Chủ Nhật 23/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 cấp tốc Mr Son 15h45 Thứ 3, Thứ 7 18/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 2 cấp tốc Mr Khanh Hoang 14h00 Thứ 3,7 15/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản cấp tốc Mr Duc 14h00 Thứ 2,5 17/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Ms Thao Pham 17h45 Thứ 7 22/06/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Mr Tai 17h30 Thứ 6 20/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Ms Mai Dang 17h30 Thứ 4 26/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Ms Mai Dang 17h30 Thứ 2 & 17h30 Thứ 5 13/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Mr Minh 17h30 Thứ 5 & 19h30 T2 24/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết CB Mr Huy Hoang 19h30 Thứ 5 13/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết CB MR. DUC 19h30 Thứ 3 18/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ Vựng IELTS 2 MR HAO 17h30 Thứ 4 19/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 Mr Son 19h30 Thứ 3 25/06/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 Mr Son 17h30 Thứ 7 15/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Ms Mai Dang 14h00 CN 23/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp IELTS MR. DUC 15h45 CN 23/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 1 Mr Son 14h00 CN 30/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 1 MS. Chi 19h30 Thứ 5 27/06/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 1 Ms Thao Pham 8h00 CN 16/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 1 Ms Thao Pham 19h30 Thứ 6 28/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 1 Mr Son 9h45 CN 16/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 02258.600.228
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: http://pec-edu.vn
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 2: 89 đường Hồng Bàng, Hải Phòng

ĐT: 02253.528.289

Cơ sở 3: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 4: 51 Tô Hiệu, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 5: Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng

ĐT: 0775.258.288