Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 8/Advanced 2-1 Ms Thuy Linh & Mr Eugene 17h30 T3 & T5 03/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 7/Advanced 2-1 Ms Judy & Ms Hong 17h45 T5&T7 07/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 6/Advanced 2 Ms Hong & Mr Eugene 17h45 T5&T7 07/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 8/Basic 2-1 Mr Raimon & Ms Oanh 17h45 T6 & 8h CN 01/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 7/Basic 2-1 Mr Tim & Ms Thao 17h45 T2&T7 07/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 6/Basic 2-2 Ms Mai Trang & Mr Alex 17h45 T6 & 8h CN 06/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 6/Basic 2-2 Mr Tim & Ms Bich Ngoc 17h45 T6 & 8h CN 06/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 6/Basic 2-1 Mr Tim & Ms Bich Ngoc 17h45 T4 & 19h30 T6 11/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TOEIC Nghe 1 MR Khanh Hoang 17h30 Thứ 6 13/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TOEIC Ngữ pháp 1 MR Khanh Hoang 17h45 Thứ 4 11/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TOEIC Từ Vựng 1 MR Khanh Hoang 19h30 Thứ 2 09/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Mr Hao 19h30 Thứ 3 31/12/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Mr Minh 15h45 CN 29/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Ms Thao Pham 14h00 CN 29/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 Ms Thao Pham 9h45 CN 29/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Mr Tim 9h45 CN 29/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Mr Nhân 19h30 Thứ 7 27/12/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Mr Son 17h30 Thứ 6 27/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết CB Mr Huy Hoang 19h30 Thứ 6 27/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Mr Sơn 19h30 Thứ 5 26/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Mr Minh 19h30 Thứ 5 26/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Ms Thao Pham 17h30 Thứ 4 25/12/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Mr Minh 19h30 Thứ 4 25/12/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Mr Nhân 19h30 Thứ 3 24/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp IELTS 2 Mr Huy Hoang 19h30 Thứ 3 24/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Mr Bao Trung 19h30 Thứ 2 23/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 Ms Thao Pham 19h30 Thứ 2 23/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo 4 Mr Tuan Anh 17h45 Thứ 7 21/12/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ Vựng 2 Mr Tuan Anh 17h45 Thứ 7 21/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Mr Tim 17h45 Thứ 5 19/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Mr Tai 19h30 Thứ 4 18/12/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Mr Tuan Anh 17h30 Thứ 2 16/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 3 Mr Huy Hoang 19h45 Thứ 2 16/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 Mr Son 17h30 Thứ 2 16/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 1 Mr Nhân 17h30 Thứ 2 16/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết CB Mr Hao 15h45 CN 15/12/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết luận 4 Mr Tuan Anh 8h00 CN 15/12/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Mr Tuấn Anh 17h30 Thứ 6 13/12/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 3 Ms Minh Trang 17h30 Thứ 6 13/12/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 1 Mr Nhân 19h30 Thứ 6 13/12/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói GVNN Mr Tim 19h30 Thứ 5 12/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Ms Mai Phuong 19h30 Thứ 5 12/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Phát âm Mr Hiep 19h30 Thứ 5 12/12/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Mr Minh 19h30 Thứ 4 11/12/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Mr Son 19h30 Thứ 4 11/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ Vựng 2 Mr Duc 17h45 Thứ 4 11/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Mr Minh 17h30 Thứ 3 10/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc dạng bài 4 Mr Duc 19h30 Thứ 3 10/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Mr Minh 17h30 Thứ 2 09/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Ms Minh Trang 17h30 Thứ 2 09/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Ms Mai 14h00 CN 08/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Mr Nhan 9h45 CN 08/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo chuyên sâu Mr Huy Hoang 15h45 CN 08/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Mr Tai 19h30 Thứ 7 07/12/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS NÓI 2 Ms Mai 17h30 Thứ 6 06/12/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết báo cáo 4 Ms Bay 17h45 Thứ 4 04/12/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Mr Tai 17h30 Thứ 4 04/12/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Mr Đức 19h30 Thứ 4 04/12/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
CAMBRIDGE Từ vựng 2 B1 found Mr Son 19h30 Thứ 3 24/12/2019 Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng Đăng ký
CAMBRIDGE Nghe 2 MR Khanh Hoang 17h30 Thứ 2 16/12/2019 Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng Đăng ký
CAMBRIDGE Ngữ pháp Mr Hoang Do 17h30 Thứ 4 25/12/2019 Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Từ vựng 3 Ms Minh Trang 17h30 Thứ 7 30/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1C Ms Hue & Mr Raimon 19h45 T3&T5 19/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ôn thi Cấp 3 Ms Hai Ha 9h45 CN & 17h45 T5 14/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP Giao tiếp 100% GVVN Mr Sao 19h30 T3&T6 29/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1C Ms Hue & Mr Raimon 17h45 T3&T5 15/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M2C Ms Ngoc & Mr Raimon 19h30 T2 & T6 08/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M2A Ms Ngoc & Ms Judy 17h45 T3 & T6 05/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M1A Ms Chang & Mr Nicolas 7h30 T4 & T7 02/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1B Ms Thuy Linh & Mr Mike 17h45 T5& 31/10/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
CAMBRIDGE Ngữ pháp Mr Hoang Do 17h30 Thứ 4 30/10/2019 Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng Đăng ký
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 02258.600.228
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: http://pec-edu.vn
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 2: 89 đường Hồng Bàng, Hải Phòng

ĐT: 02253.528.289

Cơ sở 3: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 4: 51 Tô Hiệu, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 5: Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng

ĐT: 0775.258.288

Cơ sở 6: 119 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288