Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
IELTS Nói chuyên sâu Mr Kieran 15h45 CN 26/08/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Ms Thao Pham 17h30 Thứ 4 29/08/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Mr Minh 15h45 Thứ 7 08/09/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Mr Minh 17h30 Thứ 3 11/09/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Mr Minh 19h30 Thứ 2 20/08/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Mr Sach 17h30 Thứ 2 13/08/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận Mr Tung 17h30 Thứ 7 01/09/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc dạng bài Mr Tung 17h30 Thứ 5 06/09/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc dạng bài cấp tốc Ms Thu 8h00 Thứ 2, Thứ 5 20/08/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc dạng bài cấp tốc Mr Duc 14h00 Thứ 2, Thứ 5 09/08/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 2 cấp tốc Ms Minh Trang 15h45 Thứ 3, Thứ 5 28/08/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 2 Mr Tung 17h30 Thứ 3 04/09/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 2 Ms Mai Phuong 17h45 Thứ 5 30/08/2018 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 2 Ms Mai Phuong 15h45 CN 19/08/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản cấp tốc Mr Duc 15h45 Thứ 3, Thứ 5 23/08/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc kỹ năng Ms Minh Trang 17h30 Thứ 5 23/08/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 cấp tốc Mr Tai 8h00 Thứ 3, Thứ 6 21/08/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Mr Tai 19h30 Thứ 2 10/09/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Ms Chi 14h00 CN 19/08/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Ms Chi 14h00 CN 19/08/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Ms Chi 9h45 CN 26/08/2018 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Ms Minh Hanh 19h30 Thứ 5 09/08/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 cấp tốc Ms Thao Pham 8h00 Thứ 4, Thứ 7 29/08/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 Ms Thao Pham 19h30 Thứ 6 07/09/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 Ms Chi 8h CN 09/09/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 Mr Tai 19h30 Thứ 6 24/08/2018 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Ngữ pháp IELTS cấp tốc Ms Minh Hanh 8h00 Thứ 3,6,7 17/08/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Ngữ pháp IELTS Ms Minh Hanh 19h30 Thứ 3 & 17h30 Thứ 6 24/08/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 1 Ms Minh Trang 17h30 Thứ 4 22/08/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 1 Mr Hoang 9h45 CN 19/08/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 1 cấp tốc Ms Anh Phuong 15h45 Thứ 5,7 23/08/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 1 Ms Thu 19h30 Thứ 5 30/08/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 1 Mr Tai 19h30 Thứ 4 05/09/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 1 Ms Anh Phuong 19h30 Thứ 6 10/08/2018 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 1 cấp tốc Ms Anh Phuong 14h00 Thứ 4,6 22/08/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 1 Ms Thu 19h30 Thứ 2 20/08/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp cơ bản Mr Hoang 17h30 Thứ 5 & 8h00 CN 19/08/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM K3A Mr Kieran + Ms Minh Hanh + Ms Thao Vu 9h45 CN & 17h45 Thứ 5 & 19h30 Thứ 2 19/08/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói cơ bản Mr Minh 17h30 Thứ 5 09/08/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM K+2C Ms Hong & Mr Jeremy 19h30 Thứ 2 & 14h00 CN 20/08/2018 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Nghe cơ bản Ms Anh Phuong 17h30 Thứ 5 23/08/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM K1A Ms Anh Phuong & Mr Kieran 17h45 Thứ 4,6 24/08/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM PK3B Ms Nha Phuong & Mr Raimon 17h45 Thứ 3 & 19h30 Thứ 5 04/09/2018 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM PK1B Ms Oanh & Mr Kieran 17h45 Thứ 2,7 01/09/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S2C Ms Linh Bui & Ms Terka 17h45 Thứ 2,4 29/08/2018 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1B Ms Oanh & Mr Edward 8h00 Thứ 7,CN 01/09/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1B Ms Oanh & Mr Raimon 19h30 Thứ 4,7 18/08/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM HO S1B Ms Hong 17h45 Thứ 6 & 15h30 CN 26/08/2018 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM PS1B Mr Jordan 9h45 CN 19/08/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM PS1B Ms Hong Ngoc & Ms Terka 17h30 Thứ 2,5 23/08/2018 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 02258.600.228
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: http://pec-edu.vn
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0904.392.955
Cơ sở

Cơ sở 2: 89 đường Hồng Bàng, Hải Phòng

ĐT: 02253.528.289

Cơ sở 3: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 4: 51 Tô Hiệu, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288