Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
IELTS Viết Luận chuyên sâu Ms Bay 17h45 T3 và 17h30 T5, T7 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo Mr Tuan Anh 14h00 CN 25/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ Vựng IELTS 2 Ms Minh Trang 17h30 Thứ 7 24/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Ngữ pháp CB Ms Minh Trang 19h30 Thứ 7 24/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Phát âm Mr Tai 17h30 Thứ 6 23/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo chuyên sâu Ms Bay 17h30 Thứ 4 21/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết CB Mr Duc 17h30 Thứ 4 21/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ôn thi cấp 3 Ms Thuy Linh 19h30 Thứ 5, 17h45 Thứ 7 18/08/2019 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
IELTS NGHE CB MR Khanh Hoang 19h30 Thứ 4 21/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ôn thi cấp 3 Ms Hai Ha 9h45 CN, 17h45 thứ 5 18/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói CB Mr Tai 19h30 Thứ 3 20/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ket 3A Ms Hong 10/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết CB Mr Tuan Anh 8h CN 18/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ket 3A Ms Emilyn 18h00 Thứ 7 15/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc kỹ năng Mr Duc 19h30 Thứ 7 17/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ket 2B Ms Judy 17h45 Thứ 6 09/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Mr Son 17h30 Thứ 7 17/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp IELTS 2 Mr Tuan Anh 19h30 Thứ 7 17/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Mr Tai 19h30 Thứ 6 16/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ Vựng IELTS 2 Mr Tuan Anh 19h30 Thứ 6 16/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết luận Mr Hoang Do 19h30 Thứ 4 14/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe 4 Ms Mai Dang 19h30 Thứ 4 14/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ Vựng IELTS 2 Mr Tuan Anh 17h30 Thứ 3 13/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ket 2B Ms Hong 8h00 CN 04/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ket 2B Ms Emilyn 19h30 Thứ 5 15/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ket 2B Ms Thuy Linh 19h30 Thứ 3 20/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe CB MR Khanh Hoang 17h30 Thứ 3 13/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ket 2A Ms Emilyn 17h45 Thứ 6 09/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 MR Khanh Hoang 19h30 Thứ 2 12/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ket 2A Ms Hai Ha 17h45 Thứ 4 07/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ket 1B Ms Hai Ha 19h30 Thứ 4 21/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ket 1B Mr Raimon 8h00 CN 25/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo MR Khanh Hoang 9h45 CN 11/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Phát âm Mr Tai 8h CN 11/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Pre - Ket 1A Mr Quintin 8h00 CN 04/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 Mr Son 19h30 Thứ 7 10/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Pre - Ket 1A Ms Tam 17h45 Thứ 6 26/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói CB Mr Sơn 19h30 Thứ 6 09/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc kỹ năng Mr Hao 19h30 Thứ 5 08/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 4 Ms Thao Pham 17h30 Thứ 3 27/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 Mr Minh 19h30 Thứ 3 27/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 4 Ms Thao Pham 15h45 CN 25/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp cơ bản MR HAO 17h30 Thứ 5 08/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Mr Son 9h45 CN 25/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói GVNN Mr Tim 19h30 Thứ 4 21/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe 3 Mr Son 17h30 Thứ 4 07/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Mr Duc 19h30 Thứ 4 21/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 4 Mr Tim 19h30 Thứ 7 17/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc IELTS 4 Mr Hao 17h30 Thứ 6 16/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TOEIC Nghe 1 MR Khanh Hoang 17h45 Thứ 4 04/10/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 3 Mr Hao 19h30 Thứ 6 16/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TOEIC Từ Vựng 1 Ms Minh Trang 17h45 Thứ 6 30/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Ngữ pháp IELTS 2 Mr Tuan Anh 17h30 Thứ 6 16/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Ngữ pháp IELTS 2 Ms Thu 17h30 Thứ 5 15/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 3 Mr Duc 17h30 Thứ 3 13/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TOEIC Ngữ pháp Ms Minh Trang 17h45 T3 27/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Mr Tai 17h30 Thứ 3 13/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 4 Ms Mai 17h30 Thứ 2 12/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Mr Hoang Do 19h30 Thứ 2 12/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Ms Thao Pham 19h30 Thứ 6 09/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Ms Mai Dang 19h30 Thứ 6 09/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói GVNN Mr Tim 17h30 Thứ 5 08/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Mr Tai 19h30 Thứ 5 07/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP Giao tiếp 50/50 Mr Sao (T3) & Mr Nicolas (T5) 19h30 T3 & T5 22/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP Giao tiếp 100% GVVN Ms Sao 19h30 T2 & T6 23/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP Giao tiếp 100% GVVN Mr Trung Duc 19h30 T4&T6 07/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
CAMBRIDGE Nói 1 Ms Mai Dang 17h30 Thứ 5 15/08/2019 Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng Đăng ký
CAMBRIDGE Nghe 1 MR Khanh Hoang 17h30 Thứ 2 19/08/2019 Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M2B Mr Raimon & Ms Ngoc 19h30 T2 & T6 16/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M1C Ms Judy & Ms Hong Ngoc 17h45 T3 & T6 16/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
M50-VT/1A-19 Ms Ngoc 19h30 Thứ 6 10/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1A Ms Emilyn & Ms Thuy Linh 17h45 T5&T7 10/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM PS2B Ms Tam & Mr Nicolas 8h T7 & 10h CN 03/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 02258.600.228
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: http://pec-edu.vn
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 2: 89 đường Hồng Bàng, Hải Phòng

ĐT: 02253.528.289

Cơ sở 3: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 4: 51 Tô Hiệu, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 5: Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng

ĐT: 0775.258.288