HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI IELTS WRITING NGÀY 10/11/2018

Cập nhật: 27-12-2018 01:21:35 | Tin tức | Lượt xem: 393

Some people think governments should spend money on faster means of public transport. However, others think money should be spent on other priorities (eg cost, environment) .Discuss both views and give your opinion  (dated: November  10 th, 2018)

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa:

          spend money on  = expend on = invest in = allocate to/  funding for = expenditure on = spending on = outlay on = disbursement on = investment in

          means of public transport: mode of mass transportation/ form of transport/ way of transport  

          priorities: prioritized aspects/ spheres/ fields  

Gợi ý: Dạng bài Discussion, trong đó người viết PHẢI phân tích mặt tích của việc đầu tư vào các phương tiện giao thông công cộng có tốc độ nhanh và đầu tư vào các lĩnh vực cần ưu tiên khác như chi phí và ảnh hưởng tiêu cực của phương tiện giao thông tới môi trường trước khi đưa ra quan điểm của mình. Bài gợi ý dưới đây thiên về hướng đầu tư vào các lĩnh vực cần ưu tiên khác như chi phí và ảnh hưởng tiêu cực của phương tiện giao thông tới môi trường.

Đoạn 1: Advantages of funding for faster modes of transport

Ý 1: reduce a waste of time for commuting

-> have more spare time for pursuing their own passion

-> increase productivity: have more time to revise lesson before class or complete tasks at office

Ý 2: Avoid annoyance of traffic congestion

-> have more time for thorough preparation for a new day

-> be at work or at school on time

Đoạn 2: Reasons for funding for fields of priority of mass transportation

Ý 1: Reduction in the price of public transport

-> facilitate the low-income commuters, especially those taking a handful of rides to their desired destinations on a daily basis

Ý 2: Environmentally-friendly forms of transports contribute to protecting the environment

-> Air pollution caused by toxic gases released by ways of public transport using fossil fuel is at alarming level

-> Vehicles running on eco-friendly energy lessens the deterioration of the atmosphere.

TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 02258.600.228
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: http://pec-edu.vn
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 2: 89 đường Hồng Bàng, Hải Phòng

ĐT: 02253.528.289

Cơ sở 3: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 4: 51 Tô Hiệu, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 5: Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng

ĐT: 0775.258.288