Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Movers 1 Cô Đào Hà 17h45 14/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Movers 1 Mr. Mike Nino 19h45 17/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Pre - Starters Mr. Mo 15h45 15/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Pre - Starters Cô Quế Anh 15h45 14/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Phát âm Cô Phương Anh 19h45 12/05/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 1 Cô Đức 17h45 11/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 1 Thầy Cường 17h45 12/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 1 Thầy Cường 14h 08/05/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Thầy Đào Tùng 9h45 08/05/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Phúc Thành 17h45 07/05/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Cô Thu Linh 19h45 09/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Cô Thúy Nga 9h45 08/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Khoa 19h45 10/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Đào Tùng 8h 15/05/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Ngân 19h45 28/05/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Minh Phương 8h 22/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Cô Đức 19h45 14/05/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 2 Cô Ngân 19h45 09/05/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Phúc Thành 19h45 27/05/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Cô Đào Phương 17h45 27/05/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Cô Đào Phương 19h45 18/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Cô Đào Phương 17h45 04/05/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Phúc Thành 17h45 03/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Dương Trang 19h45 07/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Tài 9h45 29/05/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Minh Phương 19h45 24/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Đức 9h45 29/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Khoa 8h 08/05/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Phúc Thành 17h45 23/05/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Phúc Thành 19h45 25/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Cô Minh Phương 19h45 05/05/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Đọc 3 Cô Thu Linh 19h45 10/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Khánh Hoàng 8h 22/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 3 Thầy Cường 16h 13/05/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Tài 8h 22/05/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Khoa 15h45 26/05/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Khoa 17h45 24/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Hảo 19h45 07/05/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Khoa 19h45 05/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Phúc Thành 19h45 16/05/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Đào Tùng 19h45 30/05/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Minh Phương 9h45 15/05/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Khoa 19h45 09/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Khánh Hoàng 9h45 29/05/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Thảo Nga 17h45 17/05/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Phương Anh 17h45 16/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Thảo Nga 17h45 16/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Thu Linh 17h45 13/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Minh Trang 17h45 10/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Minh Trang 17h45 05/05/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Minh Trang 19h45 17/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Dũng 17h45 31/05/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Viết báo cáo Thầy Hoàng Đỗ 19h45 10/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết luận Cô Hoài Linh 19h45 09/05/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận Thầy Tuấn Anh 19h45 06/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Luyện đọc Thầy Khánh Hoàng 15h45 08/05/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Luyện Nghe Thầy Tài 17h45 04/05/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói GVNN Mr. Wayne 19h45 17/05/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo chuyên sâu Thầy Tuấn Anh 19h45 09/05/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Cô Bẩy 17h45 14/05/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm

ĐT: 0775.258.288 / Hotline: 0775.258.288

Cơ sở 4: 119 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 5: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869