Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Khánh Hoàng 19h45 T7 01/10/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Cô Bẩy 01/10/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 1 Thầy Phúc Thành 9h45 CN 02/10/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Đào Tùng 8h CN 02/10/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Đào Tùng 8h CN 02/10/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 2 Cô Loan 9h45 CN 02/10/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 1 Thầy Tùng Linh 19h45 T2 03/10/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 2 Cô Hà Thu 17h45 T2 03/10/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 1 Thầy Nhân 17h45 T3 04/10/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Phát âm Cô Thảo Nguyên 19h45 T4 05/10/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Phát âm Cô Minh Phương 19h45 T4 05/10/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 1 Thầy Nhân 17h45 T5 06/10/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Cường 17h45 T5 06/10/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Thảo Nguyên 17h45 T5 06/10/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Loan 19h45 T2 08/10/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Đức 19h45 T7 08/10/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Đức 15h45 CN 09/10/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Đức 17h45 T3 11/10/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Thảo Nga 19h45 T3 11/10/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 1 Thầy Tài 19h45 T5 13/10/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Tài 17h45 T6 14/10/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Khoa Thành 19h45 T6 14/10/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Đức 19h45 T6 14/10/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Đức 17h45 T6 16/10/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Tùng Linh 8h CN 16/10/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Khoa 19h45 T2 17/10/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Cô Bích Ngọc 17h45 T2 17/10/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Tùng Linh 17h45 T3 18/10/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Đọc 4 Cô Loan 17h45 T4 19/10/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Phúc Thành 19h45 T4 19/10/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Cô Minh Trang 17h45 T4 19/10/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 2 Cô Loan 19h45 T4 19/10/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Minh 19h45 T6 21/10/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Dũng 17h45 T6 21/10/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Tài 17h45 T6 22/10/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Cô Hà Thu 19h45 T7 22/10/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Phương Anh 17h45 T7 22/10/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Phúc Thành 14h CN 23/10/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Bích Ngọc 9h45 CN 23/10/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Cô Minh Trang 19h45 T2 24/10/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Nhân 19h45 T5 27/10/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Tài 19h45 T5 27/10/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Minh Phương 9h45 CN 30/10/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Khánh Hoàng 19h45 T2 31/10/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm

ĐT: 0775.258.288 / Hotline: 0775.258.288

Cơ sở 4: 119 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 5: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869