Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
IELTS JUNIOR Basic 6 - Course 2 Mr.Sebas 19h45 T7 09/09/2023 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS JUNIOR Basic 6 - Course 2 Mr.Minh Phúc 19h45 T4 13/09/2023 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Flyers1A Ms.Chang 9h45 CN Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Flyers1A Mike Smith 17h45 T6 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Starters1B Mr.Sebas 17h45 T7 16/09/2023 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Starters1B Mr.Quang 19h45 T3 12/09/2023 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Long 19h45 T7 30/09/2023 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Khánh Hoàng 19h45 T7 30/09/2023 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Long 19h45 T4 27/09/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Khoa Thành 17h45 T3 26/09/2023 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Loan 19h45 T5 21/09/2023 41-45 Lạch Tray, Đăng ký
IELTS Nói 4 GVNN Thầy Joe 19h45 T3 19/09/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Đức 19h45 T2 18/09/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Khoa 9h45 CN 17/09/2023 41-45 Lạch Tray, Đăng ký
IELTS Viết báo cáo 4 Cô Thu Linh 8h00 CN 17/09/2023 41-45 Lạch Tray, Đăng ký
IELTS Viết báo cáo 4 Cô Thu Linh 15h45 CN 17/09/2023 41-45 Lạch Tray, Đăng ký
IELTS Viết luận 4 Thầy Sơn 14h00 CN 17/09/2023 41-45 Lạch Tray, Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Minh Phương 19h45 T7 16/09/2023 41-45 Lạch Tray, Đăng ký
IELTS Nghe 2 đang cập nhật 15h45 CN 16/09/2023 41-45 Lạch Tray, Đăng ký
IELTS Phát âm Cô Việt Linh 19h45 T6 15/09/2023 41-45 Lạch Tray, Đăng ký
IELTS Đọc 3 Thầy Khánh Hoàng 17h45 T5 14/09/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Khánh Hoàng 19h45 T5 14/09/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Từ vựng 1 Thầy Khoa 17h45 T5 14/09/2023 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói GVNN 5 Thầy Manny 19h45 T4 13/09/2023 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng 1 Thầy Khánh Hoàng 19h45 T4 13/09/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Thầy Tiến 17h45 T4 13/09/2023 41-45 Lạch Tray, Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Thầy Long 17h45 T4 13/09/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Cường 17h45 T3 12/09/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Đức 19h45 T3 12/09/2023 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Dũng 19h45 T3 12/09/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Viết luận 4 Cô Hà Thu 19h45 T3 12/09/2023 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Bảo Ngọc 19h45 T3 12/09/2023 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe 1 Thầy Long 17h45 T3 12/09/2023 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Phát âm Cô Thu Linh 17h45 T3 12/09/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 4 GVNN Thầy Jay B 17h45 T3 12/09/2023 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Thảo Nga 19h45 T2 11/09/2023 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe 5 ( quay vòng ) Thầy Đào Tùng 19h45 T2 11/09/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói GVNN 5 Thầy Manny 17h45 T2 11/09/2023 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết cơ bản 3 Thầy Khoa Thành 17h45 T2 11/09/2023 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Dũng 19h45 T2 11/09/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Từ vựng 1 Cô Đào Phương 17h45 T2 11/09/2023 41-45 Lạch Tray, Đăng ký
IELTS Đoc ( quay vòng ) Thầy Hảo 9h45 CN 10/09/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói GVNN 5 Thầy Jay B 15h45 CN 10/09/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Thầy Dũng 9h45 CN 10/09/2023 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Tiến 17h45 T7 09/09/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Viết báo cáo 5 Cô Thúy Nga 17h45 T7 09/09/2023 41-45 Lạch Tray, Đăng ký
IELTS Viết luận 4 Thầy Sơn 19h45 T7 09/09/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Đọc 5 ( quay vòng ) Thầy Đào Tùng 17h45 T6 08/09/2023 41-45 Lạch Tray, Đăng ký
IELTS Đọc 3 Thầy Tiến 17h45 T6 08/09/2023 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết báo cáo 5 Thầy Sơn 17h45 T6 08/09/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 1 Thầy Long 19h45 T6 08/09/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Bảo Ngọc 19h45 T5 07/09/2023 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói GVNN 5 Thầy Jay B 19h45 T5 07/09/2023 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Dũng 19h45 T4 06/09/2023 41-45 Lạch Tray, Đăng ký
IELTS Viết 5 ( quay vòng ) Cô Thúy Nga 17h45 T4 06/09/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 1 Thầy Tiến 19h45 T4 06/09/2023 41-45 Lạch Tray, Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Cô Bảo Ngọc 17h45 T3 05/09/2023 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869