Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ôn thi THPT Cô Chang 17h45 Thứ 2 & Thứ 7 14/08/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Lớp 6 Cô Thơm & Thầy Raimon 17h45 Thứ 3 & Thứ 6 27/08/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Lớp 6 ThầyPhúc và Thầy Mark 17h45 Thứ 4 & 8h CN 12/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Movers 2C Cô Trang Đinh và Thầy Raimon 19h30 Thứ 3 và Thứ 5 09/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Movers 1B Cô Hà Đào & Thầy Mo ALi 17h45 Thứ 5 và Thứ 7 12/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Minh 17h45 Thứ 4 01/09/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Hảo 17h45 Thứ 4 01/09/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết báo cáo 4 Thầy Tuấn Anh 17h45 Thứ 4 01/09/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Cô Phương Anh 19h45 Thứ 7 04/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Nhân 19h45 Thứ 2 06/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Luyện Viết 6.0 - 6.5 Cô Thúy Nga 19h45 Thứ 2 06/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo chuyên sâu Thầy Tuấn Anh 17h45 Thứ 2 06/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận 4 Thầy Tuấn Anh 17h45 Thứ 2 06/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 3 Thầy Hảo 17h45 Thứ 2 06/09/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Dũng 17h45 Thứ 3 07/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Minh 19h45 Thứ 4 07/09/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Luyện Nghe Thầy Khánh Hoàng 19h45 Thứ 3 07/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Luyện Nói 6.0-6.5 Thầy Minh 19h45 Thứ 4 08/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói chuyên sâu Thầy Alex 19h45 Thứ 4 08/09/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Khoa Thành 17h45 Thứ 4 08/09/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Huy Hoàng 19h45 Thứ 5 09/09/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Luyện đề Đọc 6.0-6.5 Thầy Hảo 19h45 Thứ 5 09/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Cô Minh Trang 19h45 Thứ 5 09/09/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Khánh Hoàng 17h45 Thứ 5 09/09/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói chuyên sâu Thầy Alex 19h45 Thứ 6 10/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Cô Minh Trang 19h45 Thứ 6 10/09/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Nhân 17h45 Thứ 6 10/09/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Thầy Tuấn Anh 17h45 Thứ 7 11/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận Cô Huệ 17h45 Thứ 7 11/09/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Nga 14h00 CN 12/09/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Phương Anh 9h45 Chủ nhật 12/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 1 Cô Minh Phương 19h45 Thứ 2 13/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói chuyên sâu Thầy Anthony 17h45 Thứ 3 14/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ Pháp 1 Cô Thúy Nga 17h45 Thứ 3 14/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói chuyên sâu Thầy Anthony 17h45 Thứ 4 15/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo 4 Thầy Khoa Thành 19h45 Thứ 4 15/09/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Phát âm Cô Minh Phương 19h45 Thứ 4 15/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Dương Trang 19h45 Thứ 5 16/09/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Cô Phương Anh 19h45 Thứ 5 16/09/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Dương Trang 19h45 Thứ 6 17/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Phương Anh 17h45 Thứ 6 17/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Minh Trang 17h45 Thứ 7 18/09/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Phương Anh 15h45 Chủ nhật 19/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Huệ 17h45 Thứ 5 23/09/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Phương Anh 17h45 Thứ 7 25/09/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Dũng 19h45 Thứ 4 29/09/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Long 17h45 Thứ 5 30/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Tài 17h45 Thứ 5 30/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Movers 2C Thầy Alex và cô Văn Linh 17h45 Thứ 2&4 04/08/2021 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Starters 2B Thầy Mo Ali và Cô Quế Anh 17h45 Thứ 5 và Thứ 7 24/07/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Hảo 17h45 Thứ 4 25/08/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Phương Anh 17h45 Thứ 5 26/08/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Thảo Nga 19h45 Thứ 2 30/08/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Dũng 19h45 Thứ 5 26/08/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Cô Bẩy 5h45 Thứ 5&7 04/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 3: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 5: Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng

ĐT: 0775.258.288

Cơ sở 6: 119 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 7: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869