Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM F1B Cô Hazel - Cô Mai Trang 17h45 T7 - 19h30 T3 23/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1A Thầy Ally - Cô Thảo Vũ 17h45 T5 T7 02/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1A Thầy Raimon - Cô Trang Đào 19h30 T2 T4 24/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM PS50/3B2 Thầy Rick - Cô Chang 17h45 T5 T7 27/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TOEIC Nghe 1 Thầy Khánh Hoàng 19h45 11/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TOEIC Từ vựng 1 Thầy Khánh Hoàng 19h45 09/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TOEIC Ngữ pháp Cô Minh Trang 08h00 14/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp mất gốc teens Cô Oanh 08h00 T2 T4 T6 01/07/2020 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp mất gốc teens Cô Ngọc 15h00 T2, T4, T6 01/07/2020 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp mất gốc teens Cô Ngọc 15h00 T3 T5 T7 02/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe nói nâng cao kids Cô Trang 08h00 T3 T5 T7 02/07/2020 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe nói cơ bản kids Cô Oanh 08h00 T3 T5 T7 02/07/2020 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe nói nâng cao kids Cô Trang 08h00 T2 T4 T6 01/07/2020 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe nói cơ bản kids Cô Chang 08h00 T2 T4 T6 01/07/2020 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe nói nâng cao kids Cô Trang 15h00 T2, T4, T6 01/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe nói cơ bản kids Cô Chang 15h00 T2, T4, T6 01/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Tài 17h45 31/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Thảo 17h45 29/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Minh 17h45 28/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Cô Minh Trang 19h45 28/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Minh 19h45 28/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Tài 08h00 26/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Minh 15h45 26/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Thảo Nga 19h45 24/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Nhân 19h45 23/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Khánh Hoàng 17h45 20/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Minh 19h45 20/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Khánh Hoàng 14h00 19/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Tuấn Anh 14h00 19/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói chuyên sâu Thầy Eugene 19h45 17/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Cô Minh Trang 19h45 08/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Hương 17h45 07/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Hảo 19h45 06/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Báo cáo chuyên sâu Thầy Tuấn Anh 09h45 05/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Minh 15h45 05/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Minh 17h45 03/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Cô Thảo Nga 19h45 03/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết báo cáo Cô Thảo Nga 17h45 01/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 1 Thầy Nhân 17h45 29/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Thảo 19h45 29/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Nhân 14h00 28/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói chuyên sâu Thầy Tim 19h45 27/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 1 Thầy Nhân 17h45 27/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Minh 17h45 25/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Phát âm Thầy Tài 17h45 25/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Tuấn Anh 17h45 22/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Minh Trang 19h45 22/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Thảo 09h45 21/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận Thầy Tuấn Anh 19h45 20/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Cô Minh Trang 19h45 20/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Minh 17h45 19/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Báo cáo chuyên sâu Cô Bẩy 17h45 17/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Cô Thảo Nga 19h45 17/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết báo cáo Thầy Hảo 19h45 16/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Hảo 17h45 15/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Tài 17h45 15/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM NP cấp 2 Cô Ngọc 17h45 T6 - 08h00 CN 05/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G8/A3 Cô Thùy Linh - Thầy Eugene 19h30 T3 - T5 04/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G6/A3 Cô Hồng - Thầy Eugene 17h45 T5 - T7 11/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM PS2A Cô Trang - Thầy Raimon 17h45 T4 - T6 29/05/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S2A Cô Chang - Thầy Raimon 17h45 T3 - T5 19/05/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Minh Trang 19h45 22/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Thảo 09h45 21/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận Thầy Hảo 19h45 20/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Thảo 17h45 19/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo Thầy Hảo 19h45 16/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Hảo 17h45 15/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 3 Thầy Dũng 08h00 14/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Tài 09h45 14/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Thảo Phạm 19h45 13/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Huy Hoàng 17h45 12/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Khánh Hoàng 17h45 13/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Cô Minh Trang 17h45 10/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói cơ bản Thầy Nhân 19h45 10/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Tuấn Anh 17h45 08/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Phát âm Thầy Tài 19h45 08/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết báo cáo Thầy Tuấn Anh 08h00 07/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Cô Thảo Phạm 09h45 07/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 3 Cô Minh Trang 14h00 07/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Thầy Tuấn Anh 17h45 06/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Mai Phương 19h45 04/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 1 Cô Thảo Nga 19h45 04/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Khánh Hoàng 17h45 02/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết Luận chuyên sâu Cô Bẩy 17h45 Thứ 3, 5, 7 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ôn thi cấp 3 Thầy Dũng 17h45 T5 - 9h45 CN 03/05/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 7/ Advanced 3-2 Cô Hồng - Thầy Mike 17h45 T4 - 19h30 T7 30/05/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 7/ Advanced 3-1 Thầy Eugene - Cô Hồng 17h45 T6 - 08h00 CN 24/05/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 8/ Basic 3-1 Cô Oanh - Thầy Tim 17h45 T6 - 08h00 CN 31/05/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 7/ Basic 3-1 Cô Mai Trang - Thầy Tim 17h45 18/05/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G6/ B3-2 Cô Ngọc - Thầy Alex 17h45 - 08h00 CN 05/05/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 6/ Basic 3-1 Cô Bích Ngọc- Thầy Tim 17h45 T4 - 19h30 T6 18/05/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM F1A Thầy Raimon - Cô Oanh 19h30 11/05/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M2B Cô Thơm - Thầy Raimon 17h45 12/05/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M1A Cô Ngọc - Thầy Alex 17h45 06/05/2020 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M1B Cô Chang - Cô Hazel 07h30 09/05/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M1B Cô Oanh - Thầy Mike 08h00 24/05/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S2A Cô Chang - Cô Hazel 19h30 - 08h15 T7 02/05/2020 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S2B Cô Trang Phạm = Thầy Mike 17h45 - 9h45 CN 05/05/2020 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S2C Cô Hazel - Cô Ngọc 19h30 09/05/2020 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1A Thầy Raimon - Cô Trang Đào 19h30 20/05/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Tài 19h45 22/05/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Trang 19h45 23/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Thảo 19h45 22/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Thảo 17h45 18/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Minh 17h45 15/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Trang 19h45 11/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Hảo 19h45 10/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Tài 17h45 10/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết báo cáo Thầy Tuấn Anh 08h00 07/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói intensive Thầy Tim 17h45 04/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Huy Hoàng 17h45 04/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Tài 19h45 04/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Minh 17h45 03/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Cô Trang 17h45 02/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Thảo Phạm 02/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết luận Thầy Tuấn Anh 17h45 02/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 3 Thầy Hảo 17h45 02/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói intensive Thầy Tim 09h45 31/05/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Dũng 17h45 29/05/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Dũng 19h45 29/05/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Dũng 19h45 27/05/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 1 Cô Thảo Phạm 19h45 27/05/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Khánh Hoàng 17h45 26/05/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Dũng 17h45 26/05/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Thảo Phạm 8h00 CN 31/05/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Hảo 14h00 CN 31/05/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Thảo Phạm 17h45 Thứ 7 30/05/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Dũng 17h45 Thứ 6 29/05/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Dũng 19h45 Thứ 6 29/05/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Huy Hoàng 17h45 Thứ 3 26/05/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ DU HỌC PEC
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 2: 89 đường Hồng Bàng, Hải Phòng

ĐT: 02253.528.289

Cơ sở 3: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 4: 51 Tô Hiệu, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 5: Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng

ĐT: 0775.258.288

Cơ sở 6: 119 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288