Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
TOEIC Từ vựng 1 Cô Minh Trang 19h45 Thứ 5 08/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TOEIC Nghe 1 Thầy Khánh Hoàng 19h45 Thứ 3 06/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TOEIC Ngữ pháp Cô Minh Trang 19h45 Thứ 2 05/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP Giao tiếp 100% GVVN Thầy Thành 17:45 Thứ 2&4 12/04/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP Giao tiếp 100% GVVN Thầy Thành 19h45 Thứ 3&5 06/04/2021 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP Giao tiếp 100% GVVN Thầy Thành 19h45 Thứ 2&4 05/04/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ôn ngữ pháp cấp 2 Thầy Quang Anh 19h45 T2 T6 12/03/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G8/A3 Cô Hồng - Thầy Tim 19h30 T3 T6 16/03/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G8/A3 Cô Hồng - Thầy Mo 19h30 T7 08h00 CN 13/03/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G7/A3 Cô Linh - Thầy AJ 19h30 T3 14h00 CN 14/03/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G7/A3 Cô Hồng - Thầy Jas 17h45 T5 T7 18/03/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M2B Cô Chang - Thầy Alex 17h45 T6 15h30 CN 19/03/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M2B Cô Chang - Thầy Alex 19h30 T3 T5 11/03/2021 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M1A Cô Thủy Linh - Thầy Mike Nino 17h45 T3 18h00 T5 16/03/2021 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M1A Cô Thùy Trang - Thầy Mike Nino 19h45 T3 17h45 T7 06/04/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1A Cô Hoa - Thầy Mike Nino 17h45 T4 09h45 T7 14/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM PS3B Cô Chang - Thầy Raimon 17h45 T4 T6 02/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM PS1A Cô Hoa - Thầy Raimon 17h45 T3 T7 30/03/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói intensive Thầy Anthony 17h45 T3 13/04/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói intensive Thầy Anthony 17h45 T4 28/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Hảo 19h45 T5 08/04/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Dũng 09h45 CN 18/04/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Minh 15h45 CN 25/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Lệ 09h45 CN 04/04/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Minh 19h45 T5 15/04/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Hảo 09h45 CN 04/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Tuấn Anh 17h45 T6 09/04/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Thu 14h00 CN 11/04/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Thu 17h45 T3 27/04/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Phương Anh 17h45 T3 27/04/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Phương Anh 17h45 T6 16/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Nhân 19h45 T5 15/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Dương Trang 15h45 CN 04/04/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Dương Trang 17h45 T6 02/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Cô Thảo Nga 19h45 T7 03/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Cô Thảo Nga 09h45 CN 04/04/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Cô Dương Trang 09h45 CN 11/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Long 19h45 T 13/04/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Khánh Hoàng 14h00 CN 11/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Hảo 17h45 T5 04/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Cô Minh Trang 17h45 T5 15/04/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Nhân 17h45 T6 02/04/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Lệ 17h45 T6 02/04/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Nhân 17h45 T2 26/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Nhân 19h45 T2 05/04/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Cô Dương Trang 19h45 T5 22/04/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Cô Thu 08h00 CN 25/04/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Cô Minh Trang 19h45 T6 09/04/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Dũng 17h45 T7 10/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo 4 Thầy Hảo 17h45 T3 06/04/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết báo cáo 4 Thầy Long 19h45 T7 17/04/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết luận 4 Thầy Huy Hoàng 19h45 T6 16/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận 4 Thầy Tuấn Anh 15h45 CN 04/04/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 3 Thầy Huy Hoàng 17h45 T5 22/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 3 Thầy Khánh Hoàng 19h45 T5 08/04/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 3 Thầy Huy Hoàng 19h45 T5 08/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Tuấn Anh 19h45 T7 10/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 19h45 T5 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Minh 09h45 CN 18/04/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Nga 19h45 T4 07/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Phương Anh 19h45 T6 02/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 Cô Nga 17h45 T5 15/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 Cô Dương Trang 19h45 T6 09/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Thầy Dũng 19h45 T4 07/04/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Cô Thu 17h45 T5 01/04/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Phát âm Thầy Quang Anh 08h00 CN 04/04/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 1 Cô Nga 19h45 T6 02/04/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 1 Cô Phương Anh 10/04/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 1 Thầy Nhân 19h45 T4 28/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 1 Thầy Nhân 19h45 T6 02/04/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 1 Cô Phương Anh 19h45 T5 01/04/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Thầy Huy Hoàng 14h00 CN 07/03/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Cô Bẩy 17h45 T5 11/03/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Thầy Tuấn Anh 15h45 CN 07/03/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Thầy Tùng 17h45 T3 08/03/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Thầy Tùng 17h45 T4 10/03/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Cô Bẩy 17h45 T7 06/03/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 3: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 5: Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng

ĐT: 0775.258.288

Cơ sở 6: 119 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 7: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869