Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM PK1A Ms Tam & Mr Quintin 8h00 CN 26/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M2B Mr Nicolas & Ms Tam 17h45 Thứ 7 & 19h30 Thứ 3 20/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S2B Ms Judy & Ms Thủy Linh 19h30 Thứ 3 & Thứ 5 23/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S2B Ms Judy & Ms Thủy Linh 19h30 Thứ 3 & Thứ 5 18/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS PS2B Mr Quintin & Ms Chang 10H00 CN & 8H00 T7 20/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM PS2B MS Tam & Ms Judy 17h45 Thứ 7 & Thứ 5 20/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM PS2B Cô Tâm & Cô Judy 17h45 Thứ 7 & Thứ 5 18/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết CB MR. DUC 17h30 Thứ 6 26/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc kỹ năng Mr. Hao 17h30 Thứ 7 20/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ Vựng 2 MR. DUC 19h30 Thứ 5 25/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Ms Mai Dang 19h30 Thứ 7 27/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng MR HAO 8h00 CN 21/07/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Ngữ pháp IELTS Mr. Tuan Anh 19h30 Thứ 3 23/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Ngữ pháp CB MR HAO 19h30 Thứ 7 27/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp CB MR. DUC 14h00 CN 25/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói CB Ms Mai Dang 19h30 Thứ 5 25/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe cơ bản Mr Khanh Hoang 19h30 Thứ 7 27/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Phát âm Mr Tai 17h30 Thứ 5 25/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Phát âm Mr Tai 9h45 CN 21/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc IELTS 4 Mr Duc 9h45 Thứ 4, Thứ 7 24/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc IELTS 4 Mr Hao 17h30 Thứ 3 23/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc IELTS 4 Mr Son 9h45 Thứ 3, Thứ 6 19/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 4 Mr Minh 15h45 thứ 3, thứ 7 27/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 4 Mr Tai 14h00, thứ 3, thứ 7 20/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 4 Mr Minh 17h30 Thứ 6 26/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 4 Mr Minh 8h00 Thứ 4, Thứ 6 24/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 4 Mr Minh 19h30 Thứ 4 31/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 4 Ms Thao Pham 17h30 Thứ 4 24/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Mr Hoang Do 17h30 Thứ 5 18/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Ms Minh Trang 19h30 Thứ 2 29/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 3 Mr Hao 9h45 Thứ 2, Thứ 4 22/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 3 Ms Minh Trang 9h45 Thứ 2, Thứ 4 22/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 3 Mr Khanh Hoang 9h45 Thứ 2, Thứ 4 22/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 3 Mr Duc 19h30 Thứ 6 19/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 3 Mr Khanh Hoang 19h30 Thứ 3 23/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Mr Tai 9h45 Thứ 4, Thứ 7 27/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Ms Thao Pham 15h45 T6 & CN 19/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Mr Son 15h45 T4 & T6 19/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Mr Son 17h30 Thứ 3 30/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Mr Son 19h30 Thứ 5 18/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Mr Tai 8h00 T3 & T5 30/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Mr Tai 9h45 T3 & T5 18/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Mr Tai 19h30 Thứ 7 20/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Ms Thao Pham 17h30 Thứ 3 & Thứ 5 18/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp IELTS 2 MR HAO 15h45 T3 & T6 23/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Ngữ pháp IELTS 2 MS. Minh Trang 15h45 T3 & T6 23/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 Ms Mai Dang 15h45 T2 & T5 18/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 Mr Minh 8h00 T4 & T6 31/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 Mr Son 17h30 Thứ 6 26/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 Mr Minh 15h45 CN 28/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Ms Thao Pham 14h00 T2 & T5 18/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Mr Minh 8h00 T2 & T5 22/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Ms Mai Dang 15h45 T4 & T7 27/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Ms Hoang Thi Bay 17h45 Thứ 3 23/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Ms Hoang Thi Bay 17h30 Thứ 5 18/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 02258.600.228
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 2: 89 đường Hồng Bàng, Hải Phòng

ĐT: 02253.528.289

Cơ sở 3: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 4: 51 Tô Hiệu, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 5: Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng

ĐT: 0775.258.288