Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Movers 1C Đang cập nhật Đang cập nhật Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Movers 1B Đang cập nhật Đang cập nhật Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Starters 1A Đang cập nhật Đang cập nhật Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ôn thi Cấp 3 19h30 Thứ 5, 7 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Advanced 8 19h30 Thứ 6 & 14h CN Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Movers 2C 19h30 Thứ 3 & 18h Thứ 6 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Starters 1C 19h30 Thứ 4 & 8h15 Thứ 7 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Pre Starters 2A 17h45 Thứ 2 & Thứ 4 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Starters 1A Cô Hải Hà & Thầy Daniel 17h45 Thứ 3 & Thứ 5 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Flyer 1A Đang cập nhật 17h45 Thứ 2 & Thứ 4 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Flyer 1A Thầy Alex & Cô Trang Phạm 19h45 Thứ 3 & Thứ 5 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Flyer 1A Thầy Raimon & Cô Oanh 19h30 Thứ 2 & Thứ 6 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
CAMBRIDGE Nghe 2 Thầy Khánh Hoàng 17h45 Thứ 6 13/03/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
CAMBRIDGE Ngữ pháp 2 Thầy Tuấn Anh 17h45 Thứ 3 10/03/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP Giao tiếp 50/50 Cô Hải Hà & Cô Nika 19h30 Thứ 3 & Thứ 7 17/03/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP Giao tiếp 100% GVVN Thầy Sao 19h30 Thứ 5 & Thứ 7 05/03/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Tài 17h45 Thứ 3 31/03/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 5 Cô Veronika 14h CN 29/03/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Thảo Phạm 19h45 Thứ 7 28/03/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Minh 19h45 Thứ 5 26/03/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Huy Hoàng 19h45 Thứ 2 23/03/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Khánh Hoàng 9h45 CN 22/03/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Eugene 19h45 Thứ 7 21/03/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Cô Minh Trang 17h45 Thứ 6 20/03/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Minh 17h45 Thứ 6 20/03/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Nhân 19h45 Thứ 6 20/03/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Minh 17h45 Thứ 4 18/03/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Minh 17h45 Thứ 2 16/03/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Nhân 17h45 Thứ 2 14/03/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Minh Trang 19h45 Thứ 7 14/03/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Thảo Phạm 19h45 Thứ 4 11/03/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Tài 17h45 Thứ 4 11/03/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Minh 17h45 Thứ 3 10/02/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Khánh Hoàng 19h45 Thứ 3 10/03/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Thảo Phạm 9h45 CN 08/03/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 5 Thầy Eugene 17h45 Thứ 7 07/03/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Khánh Hoàng 19h45 Thứ 6 06/03/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Thảo 17h45 Thứ 6 06/03/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Nhân 17h45 Thứ 3 03/03/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 1 Thầy Nhân 19h45 Thứ 3 03/03/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Phát âm Mr Tài 19h45 Thứ 2 02/03/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Dũng 14h CN 01/03/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Phát âm Thầy Tài 9h45 CN 01/03/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết báo cáo Thầy Tuấn Anh 19h45 Thứ 7 29/02/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết luận Thầy Hoàng Đỗ 14h CN 23/02/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ Vựng 2 Thầy Hảo 14h CN 23/02/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 1 Thầy Tài 8h CN 23/02/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết báo cáo chuyên sâu Cô Bẩy 17h45 Thứ 6 21/02/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 02258.600.228
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 2: 89 đường Hồng Bàng, Hải Phòng

ĐT: 02253.528.289

Cơ sở 3: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 4: 51 Tô Hiệu, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 5: Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng

ĐT: 0775.258.288

Cơ sở 6: 119 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288