Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
IELTS Viết 5 ( quay vòng ) Cô Hà Thu 19h45 T6 19/01/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 5 ( quay vòng ) Cô Minh Trang 17h45 T3 16/01/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Viết báo cáo 5 Thầy Huy Hoàng 19h45 T2 15/01/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói GVNN 5 Thầy Manny 19h45 T4 24/01/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói GVNN 5 Thầy Jay B 9h45 CN 28/01/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo 4 Cô Bích Ngọc 19h45 T6 26/01/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
Viết luận 4 Thầy Sơn 19h45 T4 24/01/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Viết luận 4 Thầy Sơn 19h45 T5 25/01/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 3 Thầy Tùng Linh 17h45 T2 22/01/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc 3 Cô Loan 19h45 T5 18/01/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Tùng Linh 19h45 T5 25/01/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Khánh Hoàng 17h45 T7 20/01/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Khoa Thành 17h45 T3 16/01/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Phúc Thành 16h CN 21/01/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Tiến 8h CN 28/01/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Đào Tùng 15h45 CN 28/01/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 1 Thầy Đào Tùng 19h45 T6 26/01/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 1 Thầy Tùng Linh 19h45 T2 22/01/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 1 Cô Việt Linh 19h45 T3 16/01/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Phát âm Cô Việt Linh 17h45 T3 16/01/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Thầy Đào Tùng 19h45 T4 17/01/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Thầy Dũng 19h45 T4 17/01/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng 1 Thầy Sơn 17h45 T4 17/01/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói 5 ( quay vòng ) Cô Phương Anh 15h45 CN 28/01/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Cô Nguyên 19h45 T3 23/01/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Khánh Hoàng 19h45 T4 31/01/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Cường 19h45 T4 24/01/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 4 Đang cập nhật... 17h45 T2 29/01/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Tiến 19h45 T2 22/01/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Phúc Thành 17h45 T7 20/01/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Tiến 14h CN 21/01/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Bảo Ngọc 9h45 Cn 21/01/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Tiến 9h45 CN 28/01/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Phúc Thành 19h45 T2 15/01/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Đức 19h45 T2 15/01/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Jay B 19h45 T3 16/01/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Đức 19h45 T2 15/01/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Jay B 19h45 T4 24/01/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Jay B 8h00 CN 21/01/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Đang cập nhật... 17h45 T6 19/01/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Long 17h45 T6 19/01/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Tiến 19h45 T4 31/01/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Ba 19h45 T5 18/01/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Sơn 9h45 CN 28/01/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Thảo Nguyên 14h CN 21/01/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Huy Hoàng 19h45 T5 25/01/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Cô Đào Phương 19h45 T3 16/01/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Huy Hoàng 19h45 T6 19/01/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Phúc Thành 14h45 T4 17/01/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 Cô Loan 16h CN 21/01/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Thảo Nguyên 19h45 T4 24/01/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Huyền Thu 14h CN 21/01/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869