Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
IELTS Phát âm Mr Minh 17h30 Thứ 2 30/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ Vựng 2 Mr Hao 19h30 Thứ 3 24/09/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe 3 Mr Bao Trung 17h30 Thứ 2 23/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết CB Mr Hoang Do 15h45 CN 22/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 Mr Bao Trung 9h45 CN 22/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Mr Hoang Do 19h30 Thứ 6 20/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói CB Mr Bao Trung 17h30 Thứ 6 20/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận Mr Tuan Anh 17h30 Thứ 4 18/09/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc kỹ năng Mr Hao 17h30 Thứ 4 18/09/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Ngữ pháp CB Mr Hoang Do 19h30 Thứ 3 17/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ket 1B Mr Timothy 17h45 Thứ 7 07/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Mr Tai 19h30 Thứ 5 12/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ket 1B Ms Thao Vu 17h45 Thứ 2 10/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Ms Mai Dang 17h30 Thứ 4 11/09/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Starters 2C Ms Emilyn - Mr Mike 8h00 CN 08/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe CB Ms Mai Dang 17h30 Thứ 4 11/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Starters 2C Ms Thao Vu 8h00 Thứ 7 14/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Mr Duc 19h30 Thứ 3 10/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Ms Thao Pham 17h30 Thứ 2 09/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Pre-Start 1B Mr Raimon 17h45 Thứ 4 04/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ Vựng 2 Mr Tuấn Anh 17h30 Thứ 2 09/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Phát âm Mr Tai 19h30 Thứ 2 09/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Pre - Start 1B Ms Hai Ha 17h45 Thứ 6 30/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc kỹ năng Ms Minh Trang 9h45 CN 08/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Ms Bay 17h30 Thứ 7 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói CB Mr Son 8h CN 08/09/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc IELTS 4 Mr Son 19h30 Thứ 2 30/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe CB MR Khanh Hoang 14h00 CN 08/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 3 Mr Duc 19h30 Thứ 2 30/09/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Ms Mai Dang 19h30 Thứ 2 30/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Ms Mai Dang 17h30 Thứ 7 07/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói chuyên sâu Mr Tim 9h45 CN 29/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp CB Mr Hoang Do 19h30 Thứ 5 05/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Mr Duc 15h45 CN 29/09/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 4 Mr Tai 19h45 Thứ 7 28/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 4 Mr Minh 19h45 Thứ 5 26/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Mr Minh 17h30 Thứ 4 25/09/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Ms Bay 17h45 Thứ 3 24/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 Mr Minh 17h30 Thứ 3 24/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
Nghe IELTS 2 Ms Thao Pham 19h30 Thứ 4 04/09/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 4 Mr Minh 14h00 CN 22/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo Mr Tuan Anh 14h00 CN 01/09/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Mr Bao Trung 14h00 CN 15/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ Vựng IELTS 3 Mr Duc 9h45 CN 01/09/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 4 Ms Thao Pham 17h30 Thứ 7 14/09/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 4 Mr Minh 19h30 Thứ 6 13/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Ms Thao Pham 17h30 Thứ 6 13/09/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Ms Bay 17h30 Thứ 5 12/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói chuyên sâu Mr Anthony 19h30 Thứ 5 12/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc IELTS 4 Ms Minh Trang 17h30 Thứ 4 11/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 3 Mr Son 17h30 Thứ 2 09/09/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Nói IELTS 4 Ms Mai Dang 14h00 CN 08/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp IELTS 2 Mr Hao 15h45 CN 08/09/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Mr Hoang Do 17h30 Thứ 6 06/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc IELTS 4 Mr Son 19h30 Thứ 4 04/09/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 4 Ms Thao Pham 15h45 CN 01/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Ms Thao Pham 8h00 CN 01/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TOEIC Nghe 1 Mr Khanh Hoang 17h45 Thứ 4 04/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TOEIC Từ vựng 1 Ms Minh Trang 17h45 Thứ 6 30/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TOEIC Ngữ pháp Ms Minh Trang 17h45 Thứ 3 27/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP Giao tiếp 50/50 Mr Sao , Mr Nicolas 19h30 Thứ 3, Thứ 5 29/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP Giao tiếp 100% GVVN Mr Sao 19h30 Thứ 2, Thứ 6 23/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
CAMBRIDGE Nói 1 Ms Mai Dang 17h30 Thứ 5 22/08/2019 Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng Đăng ký
CAMBRIDGE Nghe 1 Mr Khanh Hoang 17h30 Thứ 2 19/08/2019 Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng Đăng ký
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 02258.600.228
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 2: 89 đường Hồng Bàng, Hải Phòng

ĐT: 02253.528.289

Cơ sở 3: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 4: 51 Tô Hiệu, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 5: Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng

ĐT: 0775.258.288