Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Starters 2C Thầy Mo & Thầy Quang 18/11/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Pre-Starters 3A Thầy Mike Nino & Cô Châu 17h45 Thứ 2& Thứ 6 26/11/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP Giao tiếp 100% GVVN Cô Thu Hà 19h45 03/12/2021 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
IELTS Viết luận Đang cập nhật 16/12/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Lớp ngữ pháp 1 Đang cập nhật 14h45 Chủ nhật 12/12/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói chuyên sâu với GVNN Thầy Anthony 17h45 Thứ 4 08/12/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói chuyên sâu với GVNN Thầy Anthony 17h45 Thứ 3 07/12/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Khánh Hoàng 19h45 Thứ 4 29/12/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Cô Minh Trang 19h45 Thứ 4 29/12/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 3 Cô Minh Phương 17h45 Thứ 4 29/12/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Long 17h45 Thứ 3 28/12/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Nhân 19h45 Thứ 3 28/12/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Tài 19h45 Thứ 3 28/12/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Dũng 17h45 Thứ 2 27/12/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Đang cập nhật 17h45 Thứ 2 27/12/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Huy Hoàng 8h Chủ nhật 26/12/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Minh 14h00 Chủ nhật 26/12/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Đào Tùng 17h45 Thứ 7 25/12/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Minh Thu 19h45 Thứ 6 24/12/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Cô Thúy Nga 19h45 Thứ 6 24/12/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Nhân 17h45 Thứ 5 23/12/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 1 Thầy Minh 17h45 Thứ 4 22/12/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Minh 17h45 Thứ 3 21/12/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Đào Tùng 19h45 Thứ 3 21/12/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Cô Thúy Nga 17h45 Thứ 3 21/12/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Minh Phương 17h45 Thứ 3 21/12/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Minh 17h45 Thứ 2 20/12/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Thầy Tuấn Anh 19h45 Thứ 2 20/12/2021 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Dũng 14h00 Chủ nhật 19/12/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Phúc Thành 9h45 Chủ nhật 19/12/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Thúy Nga 15h45 Chủ nhật 19/12/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Minh 8h Chủ nhật 19/12/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Cô Dương Trang 15h45 Chủ nhật 19/12/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Dương Trang 14h00 Chủ nhật 19/12/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Huy Hoàng 9h45 Chủ nhật 19/12/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Cô Đào Phương 19h45 Thứ 7 18/12/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Tài 17h45 Thứ 6 17/12/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Dũng 19h45 Thứ 3 14/12/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Phương Anh 19h45 Thứ 3 14/12/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Dũng 19h45 Thứ 2 13/12/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Phương Anh 9h45 Chủ nhật 12/12/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Đào Tùng 9h45 Chủ nhật 12/12/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Phúc Thành 17h45 Thứ 7 11/12/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Thu 19h45 Thứ 7 11/12/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Tài 17h45 Thứ 7 11/12/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết báo cáo Thầy Tuấn Anh 19h45 Thứ 6 10/12/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 3 Thầy Dũng 19h45 Thứ 5 09/12/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 1 Cô Dương Trang 17h45 Thứ 5 09/12/2021 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
IELTS Viết luận Cô Thúy Nga 19h45 Thứ 4 08/12/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Thầy Dũng 19h45 Thứ 4 08/12/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Thầy Dũng 17h45 Thứ 3 07/12/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Hảo 19h45 Thứ 2 06/12/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Phúc Thành 19h45 Thứ 2 06/12/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo Thầy Khoa Thành 8h Chủ nhật 05/12/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Cô Minh Trang 19h45 Thứ 7 04/12/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Cô Thu Hà 19h45 Thứ 7 04/12/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Dũng 17h45 Thứ 7 04/12/2021 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Cô Đào Phương 17h45 Thứ 7 04/12/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Huy Hoàng 17h45 Thứ 6 03/12/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Cô Đào Phương 19h45 Thứ 6 03/12/2021 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Dương Trang 19h45 Thứ 6 02/12/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Phúc Thành 17h45 Thứ 5 02/12/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Phát âm Cô Minh Phương 17h45 Thứ 5 02/12/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Khánh Hoàng 17h45 Thứ 4 01/12/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 3 Cô Dương Trang 19h45 Thứ 4 01/12/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Phát âm Cô Minh Phương 19h45 Thứ 4 01/12/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Khánh Hoàng 19h45 Thứ 3 30/11/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói chuyên sâu Thầy Alex 19h45 Thứ 2 29/11/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Thảo Nga 19h45 Thứ 2 29/11/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Minh Phương 19h45 Thứ 2 29/11/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Nhân 14h Chủ nhật 28/11/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết luận 4 Thầy Khoa Thành 19h45 Thứ 7 27/11/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Phương Anh 19h45 Thứ 7 27/11/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Luyện Nghe Thầy Khánh Hoàng 19h45 Thứ 7 27/11/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Minh Thu 17h45 Thứ 6 26/11/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Đào Tùng 19h45 Thứ 5 25/11/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Phương Anh 19h45 Thứ 5 25/11/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Khánh Hoàng 17h45 Thứ 5 25/11/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Viết luận Thầy Khoa Thành 19h45 Thứ 4 24/11/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết báo cáo Cô Bảo Ngọc 24/11/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói chuyên sâu Thầy Alex 19h45 Thứ 4 24/11/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Tài 17h45 Thứ 3 23/11/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 Thầy Đạt 19h45 Thứ 2 22/11/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Khánh Hoàng 19h45 Thứ 2 22/11/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Hảo 17h45 Thứ 2 22/11/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Dũng 9h45 Chủ nhật 21/11/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói chuyên sâu Nói chuyên sâu 19h45 T6 19/11/2021 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Tài 19h45 Thứ 6 19/11/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Starters 2A Thầy Mike Smith & Cô Châu 19h30 Thứ 6 & 8h CN 22/10/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Starters 2A Thầy Mike Smith & Cô Châu 19h30 Thứ 6 & 8h CN 22/10/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Cô Bẩy 5h45 Thứ 5&7 04/12/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 3: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 5: Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng

ĐT: 0775.258.288

Cơ sở 6: 119 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 7: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869