Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
IELTS Đọc 5 Thầy Đào Tùng 17h45 T4 01/02/2023 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Cường 17h45 T4 01/02/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Minh 19h45 T4 01/02/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Cô Hà Thu 19h45 T4 01/02/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Đào Tùng 19h45 T4 01/02/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Sơn 19h45 T5 02/02/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Đào Tùng 17h45 T5 02/02/2023 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Dương Trang 19h45 T5 02/02/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Nhân 19h45 T5 02/02/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Phúc Thành 17h45 T5 02/02/2023 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo 4 Cô Bích Ngọc 17h45 T6 03/02/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Tùng Linh 19h45 T6 03/02/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 1 Cô Đức 19h45 T6 03/02/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Cô Hà Thu 19h45 T6 03/02/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Phương Anh 19h45 T6 03/02/2023 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Phúc Thành 17h45 T6 03/02/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Đức 19h45 T7 04/02/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Dương Trang 19h45 T7 04/02/2023 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Phương Anh 17h45 T7 04/02/2023 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Phương Anh 17h45 T7 04/02/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Tùng Linh 19h45 T7 04/02/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Từ vựng 1 Cô Thúy Nga 14h CN 05/02/2023 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Thầy Khoa Thành 9h45 CN 05/02/2023 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Khoa 15h45 CN 05/02/2023 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Minh 15h45 CN 05/02/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Cô Loan 15h45 CN 05/02/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết luận 4 Thầy Sơn 19h45 t2 06/02/2023 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Đào Tùng 19h45 T2 06/02/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết 5 Cô Thúy Nga 17h45 T3 07/02/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Nhân 17h45 T4 08/02/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Cường 19h45 T4 08/02/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Cô Thu Linh 19h45 T7 11/02/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Minh Phương 15h45 CN 12/02/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Cô Đào Phương 14h CN 12/02/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Cô Ba 15h45 CN 12/02/2023 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 5 Thầy Minh 19h45 T3 14/02/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Cô Ba 19h45 T5 16/02/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Bích Ngọc 19h45 T6 17/02/2023 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Phúc Thành 19h45 T2 20/02/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Đức 19h45 T4 22/02/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Bích Ngọc 19h45 T5 23/02/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Sơn 17h45 T7 25/02/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Khoa 19h45 T7 25/02/2023 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Minh Phương 9h45 CN 26/02/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Khoa 17h45 T2 27/02/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Cường 19h45 T3 28/01/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm

ĐT: 0775.258.288 / Hotline: 0775.258.288

Cơ sở 4: 119 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 5: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869