Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
PTE PTE Foundation Ms Nga 19h45 t3 T7 11/05/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết 5 Cô Hà Thu 19h45 T6 17/05/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết 5 Cô Hà Thu 8h00 CN 12/05/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết 5 Cô Thúy Nga 17h45 T4 08/05/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 5 Cô Phương Anh 15h45 CN 19/05/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 5 Cô Đức 19h45 T4 15/05/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói 5 Cô Đức 19h45 T7 25/05/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Đọc 5 Thầy Đào Tùng 19h45 T5 23/05/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc 5 Thầy Hảo 9h45 CN 12/05/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1A Đang cập nhật... 17h45 T3+5 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM PS1A Đang cập nhật... 17h45 T2 và 19h45 T4 06/05/2024 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Dũng 19h45 T4 08/05/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Cô Ba 14h CN 19/05/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Sơn 17h45 T4 15/05/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Cô Ba 17h45 T6 03/05/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Bảo Ngọc 17h45 T3 21/05/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Huyền Thu 19h45 T5 30/05/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Cường 19h45 T2 06/05/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Tùng Linh 19h45 T5 09/05/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 3 Cô Loan 17h45 T2 13/05/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Phúc Thành 17h45 T5 23/05/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Việt Linh 19h45 T4 22/05/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Minh Phương 9h45 CN 12/05/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Phúc Thành 14h CN 19/05/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Huy Hoàng 15h45 CN 26/05/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Huyền Thu 19h45 T4 29/05/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Đang cập nhật 15h45 CN 12/05/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Tiến 19h45 T4 08/05/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Long 9h45 CN 19/05/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Tùng Linh 19h45 T3 21/05/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Đào Phương 14h CN 19/05/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Khánh Hoàng 9h45 CN 19/05/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Phương Anh 19h45 T7 18/05/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Bảo Ngọc 19h45 T5 02/05/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Cường 19h45 T3 07/05/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Khánh Hoàng 19h45 T3 21/05/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Khoa 19h45 T2 27/05/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Cô Đào Phương 15h45 CN 26/05/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe 1 Đang cập nhật 19h45 T3 28/05/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Từ vựng 1 Cô Ba 19h45 T2 06/05/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Phát âm Cô Việt Linh 19h45 T7 04/05/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Thầy Long 19h45 T4 08/05/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Thầy Tiến 9h45 CN 19/05/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 1 Cô Huyền Thu 14h00 CN 05/05/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói 1 Cô Phương Anh 19h45 T2 06/05/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Phúc Thành 19h45 T5 02/05/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Việt Linh 14h00 CN 05/05/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Cô Đào Phương 19h45 T4 08/05/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Cô Thúy Nga 19h45 T5 16/05/2023 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Cô Ba 17h45 T7 04/05/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 3 Thầy Long 8h CN 05/05/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 3 Cô Minh Trang 17h45 T3 14/05/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Sơn 19h45 T7 04/05/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Cường 19h45 T6 17/05/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Jay B 8h CN 05/05/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận 4 Thầy Hảo 19h45 T2 13/05/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói GVNN 5 Thầy Jay B 9h45 CN 19/05/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói GVNN 5 Thầy Anthony 17h45 T5 09/05/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết báo cáo 5 Thầy Sơn 9h45 CN 19/05/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 5 Thầy Đào Tùng 19h45 T2 20/05/2024 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 5 Thầy Khoa 19h45 T3 21/05/2024 Hải Phòng - 149 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe 5 Thầy Khoa 19h45 T7 04/05/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 5 Thầy Đào Tùng 17h45 T6 03/05/2024 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869