Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP Giao tiếp 50/50 Mr. Tai & Mr. Nicolas 19h30 Thứ 3 & Thứ 5 21/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TOEIC Từ vựng MR. DUC 19h30 Thứ 5 16/05/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc 1 MS. Minh Trang 19h30 Thứ 5 16/05/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TOEIC Nghe 2 MR. DUC 17h45 Thứ 6 17/05/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết luận Mr Huy Hoang 19h30 Thứ 4 22/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 1 Mr. Hao 17h30 Thứ 6 24/05/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ Vựng 1 Mr Son 17h30 Thứ 2 27/05/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Phát âm Mr Minh 9h45 CN 19/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói CB Ms Mai Dang 19h30 Thứ 6 24/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói chuyên sâu với GV nước ngoài Mr Raimon 19h30 Thứ 5 16/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Ms Thao Pham 16h00 CN 19/05/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Mr Tai 19h30 Thứ 4 22/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Ms Mai Dang 19h30 Thứ 4 29/05/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Mr Tai 8h00 CN 26/05/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết CB Mr Huy Hoang 15h45 CN 19/05/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ Vựng IELTS 2 MR Khanh Hoang 19h30 Thứ 6 31/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 Ms Thu 17h30 Thứ 6 31/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Ms Mai Dang 19h30 Thứ 5 16/05/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Mr Son 19h30 Thứ 6 24/05/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Mr Minh 19h30 Thứ 4 22/05/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 1 Mr Tai 17h30 Thứ 3 28/05/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 1 Mr Son 17h30 Thứ 3 21/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp IELTS Mr Huy Hoang 17h30 Thứ 6 31/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 1 Ms Thao Pham 19h30 Thứ 6 24/05/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ôn thi cấp 3 Ms Nha Phuong & Mr Nicolas 17h45 Thứ 4 & 8h CN 19/05/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ôn thi cấp 3 Ms Nha Phuong 19h30 Thứ 6 & 9h30 CN 24/05/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ket 3D Ms Hai Ha 17h45 Thứ 5 23/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ket 3D Mr Nicolas 9h45 CN 19/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ket 2D Ms Hong 18h00 Thứ 7 18/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ket 2D Ms Tarley 18h00 Thứ 5 23/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ket 2A Ms Judy 17h45 Thứ 6 17/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ket 2A Ms Tarley 19h30 Thứ 5 23/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ket 2A Ms Thuy Linh 19h30 Thứ 3 28/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ket 1D Ms Tarley 17h45 Thứ 6 17/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ket 1D Ms Hai Ha 17h45 Thứ 4 15/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ket 1A Mr Raimon 8h00 CN 26/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ket 1A Mrs Hai Ha 19h30 Thứ 4 29/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Starters 1A Mrs Van 17h45 Thứ 3 28/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Starters 1A Mrs Judy 15h30 thứ 7 18/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp - Viết (lớp 8-9) Ms Thao Vu 8h00 Thứ 3,6 31/05/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp - Viết (lớp 6-7) Ms Van 8h00 Thứ 3,6 31/05/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe - Nói hè nâng cao Ms Thuy Linh 14h00 Thứ 3,6 31/05/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe - Nói hè cơ bản Ms Tam 14h00 Thứ 3,6 31/05/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp - Viết (lớp 8-9) Ms Van 8h00 Thứ 2,5 30/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp - Viết (lớp 6-7) Ms Tam 8h00 Thứ 2,5 30/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe - Nói hè nâng cao Ms Thuy Linh 14h00 Thứ 2,5 30/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe - Nói hè cơ bản Ms Thao Vu 14h00 Thứ 2,5 30/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp - Viết (lớp 5) Ms Thao Vu 14h00 Thứ 3,6 31/05/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp - Viết (lớp 3-4) Ms Van 14h00 Thứ 3,6 31/05/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Toán Tiếng Anh Ms Trang Pham 8h00 Thứ 3,6 31/05/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe - Nói hè nâng cao Ms Thuy Linh 8h00 Thứ 3,6 31/05/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe - Nói hè cơ bản Ms Tam 8h00 Thứ 3,6 31/05/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp - Viết (lớp 5) Ms Hai Ha 14h00 Thứ 2,5 30/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp - Viết (lớp 3-4) Ms Tam 14h00 Thứ 2,5 30/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Toán Tiếng Anh Ms Trang Pham 8h00 Thứ 2,5 30/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe nói hè nâng cao Ms Thuy Linh 8h00 Thứ 2,5 30/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe nói hè cơ bản Ms Hai Ha 8h00 Thứ 2,5 30/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 02258.600.228
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 2: 89 đường Hồng Bàng, Hải Phòng

ĐT: 02253.528.289

Cơ sở 3: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 4: 51 Tô Hiệu, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 5: Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng

ĐT: 0775.258.288