HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 11/02/2017

Cập nhật: 11-02-2017 08:21:25 | Tin tức | Lượt xem: 15229

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 11/02/2017

It is better for college students to live in schools than live at home with their parents.

Do you agree or disagree?

(dated: February 11th, 2017)

 

Từ khóa:  better,  college students’ accommodation: live in schools, live at home with their parents

Từ đồng nghĩa:

          university education = tertiary education

          students = learners

          live at school = stay in campus / hostel / hall of residence/ boarding school > < day school

Gợi ý:

Dạng bài Opinion, trong đó người viết phải nêu ra lợi ích hoặc bất lợi của việc sống ở trường để bảo vệ ý kiến của mình. Chúng ta có thể thiên về  quan điểm rằng sinh viên ĐH nên sống xa gia đình (mặc dù việc sống xa gia đình cũng có những bất lợi nhất định)

Đoạn 1: Bất lợi của việc sống xa gia đình

Ý 1: lack of parental care and frequent observation -> easily be lured into illegal activities and spoiled --- sinh viên sống xa gia đình sẽ thiếu đi sự quan tâm và giám sát thường xuyên từ cha mẹ -> dễ bị lôi kéo vào các hoạt động phi pháp và trở nên hư hỏng

Ý 2: distracted by financial difficulty -> unable to pay full attention to study --- sinh viên sống xa nhà có thể bị sao nhãng bởi khó khăn tài chính -> không thể tập trung hoàn toàn vào việc học

Đoạn 2: Lợi ích của việc sống xa gia đình: sinh viên trở nên tự lập hơn (turn to be more independent)

Ý 1: Living away from home without care from parents -> must learn to take care of themselves (health, diet or personal budgets) -> become more mature --- sống xa gia đình và không có sự quan tâm từ cha mẹ -> sinh viên phải học cách tự chăm sóc bản thân (sức khỏe, ăn uống, tài chính cá nhân) -> trở nên trưởng thành hơn

Ý 2: Face / confront / encounter a number of intricate problems in daily life. -> develop a sense of self-reliance and enhance their problem solving skills. (Sinh viên sống xa nhà phải đối mặt nhiều vấn đề phức tạp trong cuộc sống hàng ngày -> phát triển tính tự lập và kỹ năng giải quyết vấn đề)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869