HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 13/05/2017

Cập nhật: 17-05-2017 08:32:48 | Tin tức | Lượt xem: 15707

People should look after their health for personal benefits, rather than a duty for a society. What extent do you agree or disagree? (dated: May 13th, 2017)

People should look after their health for personal benefits, rather than a duty for a society. What extent do you agree or disagree?

(dated: May 13th, 2017)

 

Từ khóa:  healthcare, look after, personal benefits, social duty

Từ đồng nghĩa:

          look after = take care of

          health = physical state

Gợi ý: Dạng bài Opinion, trong đó người viết phân tích lợi ích của việc bảo vệ sức khỏe với cá nhân và việc chăm sóc sức khỏe bản thân như nhiệm một vụ xã hội.

Đoạn 1: Lợi ích của việc bảo vệ sức khỏe đối với cá nhân

Ý 1: people in good shape work more effectively and achieve higher productivity

→ secure high living standards and move forwards in the career ladder

(Những người khoẻ mạnh làm việc hiệu quả hơn và đạt được năng suất cao hơn → đảm bảo mức sống cao và có nhiều cơ hội hơn trên nấc thang sự nghiệp)

Ý 2: health condition goes along with psychological state

→ healthy people always feel energetic and excited when doing daily activities

→ live a more meaningful life, which is unreachable for sluggish ones

(Tình trạng sức khoẻ đi cùng với trạng thái tâm lý → người khỏe mạnh luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng và vui mừng khi làm các hoạt động hàng ngày → sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn, điều không thể tiếp cận được với những người uể oải)

Đoạn 2: Chăm sóc sức khỏe bản thân là một trách nhiệm xã hội

People who are indifferent to their own medical condition are irresponsible for the socio-economic development of the country ( Những người không quan tâm đến tình trạng sức khoẻ của chính mình là vô trách nhiệm đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước).

Ý 1: poor health curbs a person’s role in the movement of society

→ E.g. if a citizen is unable to fulfill any occupational demand due to physical limitation, he makes himself unemployed and needy

(Sức khoẻ kém kiềm chế vai trò của một người trong sự phát triển của xã hội → ví dụ: Nếu một công dân không thể đáp ứng được yêu cầu nghề nghiệp do hạn chế về thể chất, anh ta sẽ tự khiến cho mình thất nghiệp và cần sự trợ giúp xã hội)

Ý 2: greater number of sick people means heavier pressure on national budget, which must be used as subsidy for cure.

→ everyone should bear in mind that doing exercises as well as having a balanced diet is a social duty but not simple a private matter.

(Nhiều người ốm hơn đồng nghĩa với áp lực lớn hơn đối với ngân sách quốc gia để trợ cấp cho chi phí chữa bệnh - tất cả mọi người nên có quan niệm rằng tập thể dục cũng như có chế độ ăn uống cân bằng là một nghĩa vụ xã hội chứ không đơn giản là một vấn đề cá nhân)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869