Hướng dẫn giải đề IELTS writing task 2 ngày 16/02/2017

Cập nhật: 16-02-2017 03:43:39 | Tin tức | Lượt xem: 13195

Hướng dẫn giải đề IELTS writing task 2 ngày 16/02/2017

Many people think modern communication technology is having some negative effects

on social relationships. Do you agree or disagree?

(dated: February 16th, 2017)

 

  • Từ khóa:

modern communication technology,  negative effects on social relationships

  • Từ đồng nghĩa:

- modern = state-of-the-art = contemporary = cutting-edge      

- communication technology =  electronic devices, gadgets

- negative effect = adverse impact = detrimental consequence = repercussion

  • Gợi ý:

Dạng bài Opinion, trong đó người viết phải nêu ra lợi ích hoặc bất lợi của công nghệ truyền thông với giao tiếp và quan hệ xã hội để bảo vệ ý kiến của mình. Chúng ta có thể viết cả 2 hướng trước khi đưa ra quan điểm của mình.

 

Đoạn 1: Lợi ích của công nghệ truyền thông

 

Ý 1: high-tech allows people to effortlessly contact with one another regardless of geographical distance -> facilitate business, education and social life --- công nghệ cao cho phép con người giao tiếp dễ dàng bất kể khoảng cách địa lý -> thuận lợi cho công việc, giáo dục và đời sống xã hội.

 

Ý 2: high-tech helps people be connected.

E.g. we can easily find people sharing common interest or keep in touch with / keep tracks of others thanks to social networks such as Facebook or Twitter --- công nghệ cao giúp mọi người được kết nối với nhau.

Ví dụ: chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy những người có chung sở thích hoặc giữ liên lạc với người khác nhờ có mạng xã hội.

 

Đoạn 2:Bất lợi của công nghệ truyền thông

 

Ý 1: discourage direct communication

E.g. no longer have to visit others to get updates -> enhance invisible distance among people -> have detrimental effects on social life --- công nghệ truyền thông cản trở giao tiếp trực tiếp.

Ví dụ: chúng ta không còn phải đến thăm mọi người thường xuyên để biết tin tức của nhau -> làm tăng khoảng cách vô hình giữa mọi người -> tác động tiêu cực đến đời sống xã hội.

 

Ý 2: isolate people.

 E.g. the young prefer making friends online rather than mixing themselves in the real world -> “virtual” relationships are poor alternative / substitute for real ones ---  công nghệ cao làm cách ly con người.

 Ví dụ: thanh niên ngày nay thích kết bạn online hơn là hòa mình vào đời sống thực -> các mối quan hệ xã hội nghèo nàn.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869