HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 20/04/2017

Cập nhật: 21-04-2017 08:49:56 | Tin tức | Lượt xem: 14975

Scientists say that in the future humanity will speak the same language. Do you think this is a positive or negative social development?  (dated: April 20th, 2017)

Scientists say that in the future humanity will speak the same language.

Do you think this is a positive or negative social development? 

(dated: April 20th, 2017)

 

Từ khóa:  an international language

Từ đồng nghĩa:

          international = worldwide = universal

          language = dialect

          an international language = a predominant language

Gợi ý: Dạng bài Opinion, trong đó người viết có thể phân tích mặt Tích cực và Tiêu cực của một Ngôn ngữ quốc tế trước khi nêu ra quan điểm của mình.

Đoạn 1: Tác động tích cực của một Ngôn ngữ quốc tế

Ý 1: lift up the language barrier

→ facilitate international activities ranging from tourism to commerce

→ boost economic growth -

(phá bỏ rào cản ngôn ngữ → thúc đẩy các hoạt động quốc tế từ du lịch đến thương mại → thúc đẩy phát triển kinh tế)

Ý 2: result in fewer misunderstandings caused by dissimilarities in dialects

→ bridge the gap between diverse communities

→ form a global village in which people can live in harmony

(giúp tránh những hiểu lầm bị gây ra bởi sự khác biệt trong phương ngữ → kết nối các cộng đồng trên thế giới → biến thế giới trở thành một ngôi làng trong đó mọi người được sống trong yên bình)

Đoạn 2: Tác động tiêu cực của một Ngôn ngữ quốc tế

A language represents local people’s way of thinking and way of life as well as the history of the region where the language is spoken

→ the disappearance of minor languages causes the loss of customs, festivals and social norms

→ demolish cultural diversity, which creates the richness in human life

(một ngôn ngữ đại diện cho cách suy nghĩ và lối sống và lịch sử của người dân địa phương cũng như lịch sử của vùng đất nơi ngôn ngữ đó được sử dụng → sự biến mất của một ngôn ngữ dẫn đến sự biến mất của phong tục, lễ hội và chuẩn mực xã hội → phá hủy sự đa dạng văn hóa, điều tạo nên sự phong phú trong đời sống con người).

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869