HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 21/01/2017

Cập nhật: 21-01-2017 08:37:20 | Tin tức | Lượt xem: 12453

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 21/01/2017

Nowadays young people spend too much of their free time in shopping malls. Some people fear that this may have negative effects on young people and the society they live in. To what extent do you agree or disagree? (dated: January 21st, 2017)

 

Từ khóa:

-   The young’s over-indulgence for shopping

-   Negative effects on young people and the society

Từ đồng nghĩa:

indulgence for = passion for = crave for

over-indulgence for shopping = shopaholic = shopping addiction

the young = young people = youngsters = youth

Gợi ý:

Dạng bài Opinion, yêu cầu người viết nêu quan điểm đồng ý hay không đồng ý rằng xu hướng đam mê mua sắm của thanh niên là có hại. Về cơ bản đây là dạng bài lợi ích hay bất lợi. Chúng ta có thể phân tích cả 2 mặt trước khi đưa ra quan điểm của mình.

Đoạn 1: Lợi ích của đam mê mua sắm ở giới trẻ

Ý 1: for the young themselves: a method of relaxation -> enjoy their life and effectively release stress --- đối với bản thân thanh niên: mua sắm là một hình thức giải trí -> giúp thanh niên tận hưởng cuộc sống và giảm stress một cách hiệu quả

Ý 2: for society: the rise in consumption -> promote manufacture and commerce as well as create more jobs -> boost economic growth --- đối với xã hội, nhu cầu mua sớm lớn ở thanh niên thúc đẩy sản xuất và thương mại cũng như tạo nhiều việc làm -> thúc đẩy phát triển kinh tế

Đoạn 2: Bất lợi của đam mê mua sắm ở giới trẻ

Ý 1: misspend a great deal of money on unnecessary items -> be overwhelmed with financial troubles --- lãng phí quá nhiều tiền vào những vật dụng không cần thiết -> thanh niên có thể gặp phải khó khăn tài chính 

Ý 2: waste excessive time for shopping -> unlikely to take part in other meaningful activities (work, studying, reading books, playing sports and so forth) -> low performance at work and study --- việc lãng phí quá nhiều thời gian cho mua sắm khiến thanh niên ít tham gia các hoạt động có ý nghĩa khác -> kết quả công việc và học tập kém

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869