HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 29/04/2017

Cập nhật: 30-04-2017 09:07:56 | Tin tức | Lượt xem: 11349

Some people say that what children watch on TV influences their behaviour while others say the amount of time children they spend watching Tv influences their behavior. Discuss both views and give your own opinion. (dated: April 29th, 2017)

Some people say that what children watch on TV influences their behaviour while others say the amount of time children they spend watching Tv influences their behavior. Discuss both views and give your own opinion. (dated: April 29th, 2017)

 

Từ khóa:  watching TV, children, effect, behaviour

Từ đồng nghĩa:

          watching = viewing                 TV = TV programs

          children = preschoolers

Gợi ý: Dạng bài Opinion, trong đó người viết phân tích cả tác động của Nội dung các chương trình TV và tác động của Thời lượng xem TV tới hành vi của trẻ em trước khi nêu ra quan điểm của mình.

Đoạn 1: Tác động của Nội dung chương trình TV tới hành vi của trẻ em.

Young children are unable to distinguish between the right and the wrong

→ exposure to counter-educational programs

→ some mental impairments / misconception and inappropriate behaviours in preschoolers

→ combined with the lack of parents’ timely guidance and frequent observation, children have the tendency to mimic what is depicted on the screen

 E.g. violence in movies shows children poor examples of manner → the potential of committing serious crime in the future.

(Trẻ em không biết cách phân biệt giữa cái đúng và cái sai – sự tiếp xúc với các chương trình phản giáo dục → sai lầm trong nhận thức và hành vi không thích hợp ở trẻ trước tuổi đi học → kết hợp với sự thiếu hướng dẫn kịp thời và quan sát thường xuyên của cha mẹ, trẻ em có xu hướng bắt chước những gì được chiếu trên màn hình → Ví dụ bạo lực trong phim ảnh là những ví dụ xấu cho trẻ em về cách hành xử → sự tiềm tàng cho việc phạm tội nghiêm trọng trong tương lai)

Đoạn 2: Tác động của Thời lượng xem TV tới hành vi của trẻ em.

Ý 1: TV programs are incapable of forming children’s perception without their repetition

→ As a proverb says “Rome was not built in a day”, the influence of TV on children is a gradual and continuous process

→ the more children watch TV, the more significant the effect is on their personality and behaviours.

(Các chương trình TV không thể hình thành lên cách suy nghĩ của trẻ em mà không có sự lặp đi lặp lại. -> Người ta nói “Mưa dầm thấm lâu”, tác động của TV tới trẻ em là một quá trình lâu dài và liên tục -> Trẻ em càng xem TV nhiều, ảnh hưởng của TV tới tính cách và cách hành xử của chúng càng rõ ràng).

Ý 2: Excessive attention drawn by TV shows

→ the reduction in interaction with family members and the outside world.

→ children may be isolated due to insufficient participation in outdoor activities

→ cause their unconfidence or even the risk of autism. 

(Việc quá bị thu hút bởi các chương trình TV làm giảm đi sự giao tiếp với các thành viên trong gia đình và thế giới bên ngoài -> Trẻ em có thể bị cô lập bởi thiếu sự tham gia vào các hoạt động ngoài trời -> gây ra sự thiếu tự tin và thậm chí là nguy cơ tự kỷ).

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869