HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 29/07/2017

Cập nhật: 02-08-2017 04:29:53 | Tin tức | Lượt xem: 8712

Từ khóa: research, history, family

Từ đồng nghĩa:

          research = study = learn = take in  = dig up

          family history = family traditions = family tree

Gợi ý: Dạng bài 2-part Essay trong đó người viết đưa ra Lời giải thích cho xu hướng tìm hiểu lịch sử gia đình và đồng thời nêu Quan điểm cá nhân về xu hướng này.

In some parts of the world it is increasingly popular to research the history of one's own family. Why do people want to do this? Is it a positive or negative development?

(Dated: July 29th, 2017)

Từ khóa: research, history, family

Từ đồng nghĩa:

          research = study = learn = take in  = dig up

          family history = family traditions = family tree

Gợi ý: Dạng bài 2-part Essay trong đó người viết đưa ra Lời giải thích cho xu hướng tìm hiểu lịch sử gia đình và đồng thời nêu Quan điểm cá nhân về xu hướng này.

Đoạn 1: Factor that encourages the study of our family history

Ý 1: Curiosity

→ The desire to know our roots

→ Where our forefathers came from; how they earned their living; or which social class they belonged to

(Sự tò mò → mong muốn biết nguồn gốc của chính mình → tổ tiên của chúng ta đến từ đâu; họ kiếm sống như thế nào; hoặc lớp xã hội của họ)

Ý 2: Health problems 

→ Genetically inheritable medical conditions: asthma, obesity and diabetes

→ Understand  genetic make-up provides an early lifestyle intervention to mitigate the adverse effects of these diseases

(Vấn đề sức khỏe → có 1 số bệnh liên quan đến gen di truyền như hen suyễn, béo phì và tiểu đường → hiểu về cấu trúc gen di truyền sẽ có những điều chỉnh sớm trong lối sống giúp giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của những loại bệnh này)

Đoạn 2: Doing research on family traditions renders countless rewards

Ý 1: Such an amazing journey which may blows our mind

→ May find it astonishing to dig up the details of our predecessors’ lifestyle, achievements they attained or the historical background in which our ancestors spent their lifetime

→ An experience which no other activities can bring

(Một cuộc hành trình tuyệt vời → có thể thấy ngạc nhiên khi khám phá những chi tiết về lối sống của người xưa, những thành tựu mà họ đạt được hoặc nền tảng lịch sử mà tổ tiên chúng ta đã trải qua → một trải nghiệm mà không có các hoạt động khác có thể mang lại)

Ý 2: A means of self-motivation

→ Be aware of insurmountable obstacles our ancestors overcame to regard ours as trivial ones

→ Drive ourselves through any difficulty

(Một cách tự khuyến khích bản thân → nhận thức được những trở ngại mà tổ tiên của chúng ta đã vượt qua  thấy những khó khăn của chúng ta chỉ là những thứ tầm thường → vượt qua bất kỳ khó khăn nào)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869