HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 30/03/2017

Cập nhật: 01-04-2017 05:31:17 | Tin tức | Lượt xem: 12526

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 30/03/2017

The society would benefit from a ban on all forms of advertising because it serves no useful purpose, and can even be damaging. Do you agree or disagree?

(dated: March 30th, 2017)

 

Từ khóa:  advertising , ban

Từ đồng nghĩa:

          advertising = advertisement = adverts = ads

          ban = restrict(ion) = restrict(ion) = prohibit(ion)

Gợi ý: Dạng bài Opinion, trong đó người viết có thể phân tích Lợi ích và Bất lợi của việc Quảng cáo trước khi đưa ra quan điểm của mình (có nên cấm quảng cáo hay không)

Đoạn 1: Bất lợi của Quảng cáo

Ý 1: our daily life is inundated with various forms of advertising (E.g. emails, leaflets, TV commercials, radio spots and product placements)

→ work and relaxation may be disturbed.

→ cause discomfort

Cuộc sống của chúng ta ngày nay bị tràn ngập với các hình thức quảng cáo (vd: emails, tờ rơi, quảng cáo trên TV, trên radio) → công việc và thư giãn bị ngắt quãng → gây khó chịu

Ý 2: exaggeration and eye-binding techniques in adverts overshadow the true functions of products

→ cause impulsive purchase, especially in young consumers.

Sự phóng đại trong quảng cáo che giấu chức năng thật của sản phẩm → gây ra sự mua sắm bừa bãi (lãng phí), đặc biệt là ở người tiêu dùng trẻ tuổi.

Đoạn 2: Lợi ích của Quảng cáo

Ý 1: solely thanks to advertisement, a consumer comes to know about products available in the market

→ get a slice of cake from wide range of options as can find the optimal items in accordance to their pocket.

Nhờ vào quảng cáo, người tiêu dùng biết đến các sản phẩm có trên thị trường → hưởng lợi từ nhiều sự lựa chọn hơn và có thể tìm thấy các mặt hàng tối phù hợp túi tiền của mình.

Ý 2: has been a driving force for economic development as it boosts the consumption demand

→ promote production and commerce

→ more jobs are created

Là động lực cho sự phát triển kinh tế vì nó làm tăng nhu cầu tiêu dùng → thúc đẩy sản xuất và thương mại → nhiều việc làm được tạo ra

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869