HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 3/6/2017

Cập nhật: 04-06-2017 09:32:51 | Tin tức | Lượt xem: 16014

As the number of cars increases, more money has to be spent on road systems. Some people think the government should pay for this. Others, however, think that the user should cover the costs. Discuss and give your opinion. 

As the number of cars increases, more money has to be spent on road systems. Some people think the government should pay for this. Others, however, think that the user should cover the costs. Discuss and give your opinion.

(dated: June 3rd, 2017)

Từ khóa: road system, money, spend, government, people, pay, cover

Từ đồng nghĩa:

          road system = transportation infrastructure

          money = cost = expenditure = disbursement = investment

          pay = expend = spend = allocate

          government = authority = state

          people = citizens = inhabitants

          cover = incur = shoulder = take responsibility for = have liability for

Gợi ý: Dạng bài Opinion, trong đó người viết cần phân tích vì sao Chính phủ và Người dân phải trả tiền cho việc xây dựng và mở rộng hệ thống giao thông trước khi đưa ra ý kiến của mình. Ý kiến của mình với bài này là cả 2 bên cùng phải chia sẻ trách nhiệm này.

Đoạn 1: Lý do chính phủ phải chi trả cho việc xây dựng đường xá

Ý 1: Investment in infrastructure including road system should be the liability of the state.

→ National budget, whose revenue is from citizens’ tax, should be allocated for road building

→ inhabitants’ money eventually finds its way to improve their life.

(Đầu tư vào cơ sở hạ tầng bao gồm hệ thống đường bộ phải là trách nhiệm của nhà nước. → Ngân sách quốc gia, với nguồn thu từ thuế của người dân, nên được sử dụng để xây dựng đường → tiền của người dân quay trở lại cải thiện cuộc sống của họ).

Ý 2: Construction and improvement of road systems requires a tremendous amount of money, which is beyond citizens’ financial capability

→ it is only the state that is able to incur such massive cost.

→ In fact, numerous motorways are erected solely thanks to foreign loans, which need government’s commitment.

(Xây dựng và cải tiến hệ thống giao thông đường bộ đòi hỏi một số tiền lớn, vượt quá khả năng tài chính của người dân → chỉ có nhà nước có khả năng gánh chịu chi phí này. → Trên thực tế, rất nhiều đường cao tốc được xây dựng hoàn toàn nhờ vào các khoản vay nước ngoài, vốn đòi hỏi có sự cam kết của chính phủ).

Đoạn 2: Lý do người dân phải chi trả cho việc xây dựng đường xá

Ý 1: Wider and more roads directly serve people’s life

→ It is understandable that commuters should bear the cost of construction via toll charge.

(Đường rộng hơn và nhiều hơn nữa trực tiếp phục vụ đời sống nhân dân → Điều dễ hiểu là hành khách phải chịu chi phí xây dựng thông qua các trạm thu phí).

Ý 2: Users’ responsibility for paying for road systems discourages their desire for driving

→ the reduction in the emission of exhausted fumes from private vehicles

→ less air pollution.

(Trách nhiệm của người sử dụng đối với việc trả tiền cho các hệ thống đường xá làm giảm nhu cầu lái xe → giảm phát thải khói từ các phương tiện cá nhân → ít ô nhiễm không khí hơn)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869