HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 6/05/2017

Cập nhật: 07-05-2017 09:22:46 | Tin tức | Lượt xem: 26998

Some people think that good health is very important to every person, so medical service should not be run by profit-making companies. Do the advantages of private health care outweigh the disadvantages? (dated: May 6th, 2017)

Some people think that good health is very important to every person, so medical service should not be run by profit-making companies. Do the advantages of private health care outweigh the disadvantages? (dated: May 6th, 2017)

 

Từ khóa:  private healthcare service, profit-making companies

Từ đồng nghĩa:

          profit-making companies = profit-oriented companies / organizations = profit-yielding healthcare services, private clinics

Gợi ý: Dạng bài Opinion, trong đó người viết nên phân tích cả Lợi ích và Bất lợi của Y tế tư nhân trước khi đưa ra kết luận

Đoạn 1: Advantages of private healthcare services: Lợi của y tế tư nhân

1. Share responsibilities with state-owned healthcare institutions in taking care of the public’s health: Chia sẻ gánh nặng với trung tâm chăm sóc sức khỏe của Nhà nước

  • reduce the pressure on state-owned healthcare institutions in terms of overload of patients and finance: giảm áp lực về quá tải bệnh nhân trong các bệnh viện công cũng như áp lực về tài chính
  • insufficient facilities and professional capability in state hospital: thiếu cơ sở vật chất và trình độ chuyên môn trong các bệnh viện công

2. Improve healthcare services in state hospital: Nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc y tế tại các bệnh viện công

+ shorter waiting list for examinations and operations: rút ngắn thời gian chờ khám và chữa bệnh

+ competition with private healthcare forces government-owned ones to better their service quality and advance their technology: sự cạnh tranh với các đơn vị tư nhân giúp cải thiện các dịch vụ cũng như trang thiết bị tại bệnh viện công

Đoạn 2: Disadvantages of private healthcare services : Bất lợi của Y tế tư nhân

Ý 1: the cost of treatment in private healthcare centres is likely to be higher than in ones subsidized by the government

→ only the affluent can afford

→ further the gap between the rich and the poor.

(Chi phí điều trị tại các trung tâm chăm sóc sức khoẻ tư nhân có thể cao hơn ở các cơ sở được trợ cấp bởi chính phủ → chỉ những người giàu mới có thể đủ khả năng chi trả → làm tăng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo)

Ý 2: It is intricate to control treatment process in private hospitals

E.g. unnecessary tests performed to raise the cost of treatment and earning for unethical doctors.

(Rất phức tạp để kiểm soát quá trình điều trị trong các bệnh viện tư nhân → Ví dụ: Các xét nghiệm không cần thiết được thực hiện để tăng chi phí điều trị và thu nhập cho các bác sĩ không có đạo đức).

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869