HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 8/6/2017

Cập nhật: 08-06-2017 08:37:07 | Tin tức | Lượt xem: 20830

Some people say that it is possible for a country to be both economically successful and have a clean environment. Others disagree. Discuss both views and give your opinion? 

Some people say that it is possible for a country to be both economically successful and have a clean environment. Others disagree. Discuss both views and give your opinion?

(Dated: May 8th, 2017)

Từ khóa:  possible, economically successful, clean environment

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa

          economically successful = prosperous = affluent = wealthy

          economic development = economic growth = economic expansion

          clean environment  >< pollution, contamination, green issues

          the environment = the surroundings = habitat

Gợi ý: Dạng bài Opinion, trong đó người viết nên phân tích cả 2 quan điểm Khả năng hòa hợp và Không hòa hợp giữa phát triển kinh tế và môi trường

Đoạn 1: Economic growth has inevitably detrimental impacts on the surroundings

Ý 1: a prosperous economy is associated with industrial development, which requires enormous amount of energy source and raw materials, ranging from wood to coal

-> the more developed an economy becomes, the more its environment is exploited and the more fumes is released from manufacturing operations

(Một nền kinh tế thịnh vượng gắn liền phát triển công nghiệp, điều đòi hỏi nguồn năng lượng và nguyên liệu lớn, từ gỗ đến than đá – khi một nền kinh tế càng phát triển, môi trường của nó sẽ càng bị khai thác nhiều hơn và nhiều khí thải hơn được xả ra từ hoạt động sản xuất)

Ý 2: as a consequence of more advanced economy, citizens with higher living standard have increasingly greater demand for consumer goods

-> waste, both solid and liquid one, is transforming the earth into an inhabitable place

-> as an illustration, a person in this century produces 5 times as much garbage as one in the previous century

(Như một hệ quả của nền kinh tế phát triển, người dân với mức sống cao hơn ngày càng có nhu cầu lớn hơn về hàng tiêu dùng - chất thải, cả rắn và lỏng, đang biến trái đất thành một nơi có thể sinh sống – như một ví dụ minh họa, một người ở thế kỷ này thải ra lượng rác thải gấp 5 lần một người thế kỷ trước)

Đoạn 2: It is possible for the co-existence between economic growth and clean environment

Ý 1: Thanks to tremendous capital capability, affluent countries have been applying their breakthroughs in science and technology in figuring out measures to curb adverse impacts of economic expansion on the nature

-> find alternative energy sources which are environmentally friendly and sustainable

-> It is predicted that in the next 5 decades, oil, coal, gas and other fossil fuels will be totally replaced.

(Nhờ nguồn vốn lớn, các nước giàu đã và đang áp dụng những đột phá của họ về khoa học và công nghệ trong việc tìm ra các biện pháp để hạn chế những tác động tiêu cực của việc phá triển kinh tế lên môi trường - tìm nguồn năng lượng thay thế thân thiện với môi trường và bền vững. Trong 5 thập kỷ tới, dầu mỏ, than đá, khí đốt và các nhiên liệu hóa thạch khác sẽ được thay thế hoàn toàn)

Ý 2: clean environment facilitates a sustainable economy

-> Countries whose natural habitat is well-preserved benefit from the influx of tourists worldwide in the form of eco-tourism, the “non-smoke” industry. In contrast, nations that are trading off their environment for temporary financial advantages will lose their most precious resources

(Môi trường trong lành sẽ tạo điều kiện cho một nền kinh tế bền vững - Các quốc gia có môi trường sống tự nhiên được bảo vệ tốt sẽ được hưởng lợi từ du khách trên toàn thế giới dưới dạng du lịch sinh thái, ngành công nghiệp không khói. Ngược lại, các quốc gia đang đánh đổi môi trường của họ cho những lợi ích về tài chính tạm thời sẽ đánh mất nguồn tài nguyên quý giá nhất của họ)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869