HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI IELTS NGÀY 12/8/2017

Cập nhật: 13-08-2017 05:13:08 | Tin tức | Lượt xem: 12568

Solving environmental problems should be the responsibility of one international organization rather than each national government. Do you agree or disagree? 

Solving environmental problems should be the responsibility of one international organization rather than each national government. Do you agree or disagree?

(Dated: August 12th, 2017)

Từ khóa: environmental problems, responsibility, international, national

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa

          environmental problems = green issues

          responsibility = liability = duty = concern

          international = global = transnational

          national = domestic = local

Gợi ý: Dạng bài Opinion, trong đó người viết có thể phân tích cả 2 quan điểm Vấn đề môi trường là trách nhiệm của quốc tế hay quốc gia

Đoạn 1: Vấn đề môi trường là trách nhiệm của mỗi quốc gia

Ý 1:

An environmental problem may look alike, but in different countries it is often rooted in different causes

→ While Alaska, the USA is facing desertification caused by deforestation and over-exploitation of resources, desertification in Beijing, China is the result of accelerated urbanization

( Một vấn đề môi trường có thể trông giống nhau nhưng ở các quốc gia khác nhau chúng thường bắt nguồn từ các nguyên nhân khác nhau → Trong khi Alaska, Hoa Kỳ đang phải đối mặt với hiện tượng sa mạc hóa bị gây ra bởi chặt phá rừng và khai thác tài nguyên quá mức, sa mạc hóa ở Bắc Kinh, Trung Quốc là hệ quả của sự gia tăng tốc độ đô thị hóa)

Ý 2:

Each country has its different priority in the list of environmental issues that need addressing

→ While some developing countries give priority to providing clean water to people, industrialized countries are more likely to concern about air pollution

(Mỗi quốc gia đều có ưu tiên khác nhau trong danh sách các vấn đề môi trường cần được giải quyết → Trong khi một số nước đang phát triển ưu tiên cung cấp nước sạch cho người dân, các quốc gia công nghiệp hóa dường như quan tâm hơn đến ô nhiễm không khí.)

Đoạn 2: Vấn đề môi trường là trách nhiệm của quốc tế

Ý 1:

Environmental problems occur worldwide and affect all countries

→ E.g: Global warming and climate change

→ No single country can cause this disaster; all countries are the culprits and should shoulder their responsibilities

(Các vấn đề môi trường xảy ra trên toàn thế giới và ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia → Ví dụ: Sự ấm lên toàn cầu và biến đổi khí hậu → Không một quốc gia nào có thể một mình gây ra thảm họa này; tất cả các quốc gia đều là thủ phạm và cần gánh trách nhiệm của mình)

Ý 2:

Some underdeveloped countries may lack experience and techniques to effectively solve green issues.

→ If rich countries do not financially and technologically support poor countries, it would be impossible to wipe out those matters

( Một số quốc gia kém phát triển có thể thiếu kinh nghiệm và kỹ thuật để giải quyết vấn đề môi trường một cách hiệu quả → Nếu các quốc gia giàu có không hỗ trợ tài chính và công nghệ cho những nước nghèo, giải quyết các vấn đề môi trường sẽ là bất khả thi)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869