HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI IELTS NGÀY 15/7/2017

Cập nhật: 16-07-2017 04:13:08 | Tin tức | Lượt xem: 10329

The animal species are becoming extinct due to human activities on land and in sea. What are the reasons and solutions? (Dated: July 15th, 2017)

The animal species are becoming extinct due to human activities on land and in sea.

What are the reasons and solutions?

(Dated: July 15th, 2017)

 

Từ khóa: animal, extinct, human activities

Gợi ý: Dạng bài Cause – Solutions, trong đó người viết cần nêu ra nguyên nhân và giải pháp cho việc động vật bị tuyệt chủng.

Đoạn 1: Causes

Ý 1: The loss of natural habitats due to human activities including residential, industrial and commercial ones -> Urban sprawl causes woodlands to give place to houses and roads; excessive logging turns jungles into bare land.

-> Animals have no way of livelihood and no place to give birth

-> End up disappearing for good.

(Mất môi trường sống tự nhiên do các hoạt động của con người bao gồm hoạt động sinh hoạt, công nghiệp và thương mại -> Sự phát triển đô thị buộc rừng cây nhường chỗ cho nhà cửa và đường xá; và khi thác quá mức biến rừng thành đất trọc. -> Động vật không có cách sinh sống và không có nơi để sinh sản -> có nguy cơ biến mất vĩnh viễn)

Ý 2: Toxic sewage and untreated garbage is discharged from industrial operations and households activities into the sea, so water contamination is inevitable

 -> Marine  ecosystem is on the brink of extinction . Formosa –  a steel producing company – released liquid waste into the sea in the center of Vietnam last year, killing thousands of tonnes of fishes.

(Nước thải độc hại và rác thải chưa được xử lý thải ra từ các nhà máy xí nghiệp và các hộ gia đình khiến cho nguồn nước bị ô nhiểm. -> sinh vật biển có nguy cơ bị tuyệt chủng. Ví dụ năm ngoái công ty Formosa đã thải chất thải rắn ra biển ở miền trung của Việt Nam khiến hang nghìn loại cá bị chết)

Đoạn 2: Solutions

Ý 1: Establish natural parks which should be rigorously protected and kept intact

-> In fact, national parks all over the world have proved themselves as a feasible solution to keep wildlife away from artificial influences.

(Thiết lập các công viên tự nhiên cần được bảo vệ nghiêm ngặt và giữ nguyên vẹn -> Trên thực tế, các vườn quốc gia trên thế giới đã chứng tỏ là một giải pháp khả thi để giữ cho động vật hoang dã không bị ảnh hưởng bởi con người)

Ý 2: Laws related to environment protection should be passed, according to which organizations and individuals that do harm to the surroundings shall be justifiably punished

-> Minimize adverse effects of industrial operations and household activities on the nature.

(Luật pháp bảo vệ môi trường phải được thông qua, theo đó các tổ chứcc và cá nhân gây hại cho môi trường xung quanh sẽ bị trừng phạt một cách thích đáng -> giảm thiểu các tác động tiêu cực của hoạt động công nghiệp và sinh hoạt đối với tự nhiên)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869