HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI IELTS NGÀY 16/9/2017

Cập nhật: 20-09-2017 03:14:50 | Tin tức | Lượt xem: 18218

Students leave high school without learning the way how to manage their money. What are the reasons and solutions of this issue? (Dated: September 16th, 2017)

Students leave high school without learning the way how to manage their money. What are the reasons and solutions of this issue? (Dated: September 16th, 2017)

Từ khóa:  students, high school, manage, money

Từ đồng nghĩa:

          students = learners

          students leaving high school = high school leavers = high school graduates

          manage = get by on = control

          money = spending = expenditure = budget

Gợi ý: Dạng bài cause – solution trong đó người viết phải giải thích vì sao học sinh sau khi tốt nghiệp THPT không biết quản lý tiền bạc và giải pháp cho vấn đề này.

Đoạn 1: Nguyên nhân học sinh tốt nghiệp THPT không biết quản lý tiền bạc

Ý 1: The current educational system places overemphasis on academic subjects while essential life skills including personal financial management are being neglected. → High school leavers are familiar with answering theoretical questions yet feel like fish out of water balancing their income and expenditure.

( Hệ thống giáo dục hiện nay chỉ tập trung quá mức vào các môn học, trong khi các kỹ năng sống cần thiết bao gồm quản lý tài chính cá nhân đang bị bỏ mặc. → Các học sinh phổ thông quen với việc trả lời các câu hỏi lý thuyết nhưng lại cảm thấy lạ lẫm khi phải cân bằng thu nhập và chi tiêu của họ.)

Ý 2: Overindulgence and overprotection from parents → Except for ones growing up in underprivileged families, most high school learners experience a care-free period of adolescence as their parents always free them from financial problems. → Many take their parents’ material support for granted and lavish money upon unnecessary purchases.

( Sự chiều chuộng và bảo vệ quá mức của cha mẹ → Trừ những học sinh trung học lớn lên trong các gia đình nghèo, hầu hết đều trải qua một thời niên thiếu vô âu vô lo vì bố mẹ chúng luôn bảo vệ chúng khỏi các vấn đề về tài chính. → Nhiều học không hiểu được tầm quan trọng của sự hỗ trợ vật chất từ cha mẹ và lãng phí tiền vào việc mua sắm không cần thiết.)

Đoạn 2: Giải pháp

Ý 1: Soft skills, especially money managing lessons, should become an optional subject in school curriculum → Students are aware of real difficulties waiting for them after the final school examination.

( Kỹ năng mềm, đặc biệt là các bài học về quản lý tiền bạc, nên trở thành một môn học tùy chọn trong chương trình học → Sinh viên nhận thức được những khó khăn thực sự đang chờ họ sau cánh cổng trường.)

Ý 2: As a proverb saying “no pain, no gain”, parents are suggested to let their children undergo some kinds of paid work after school time → Forced to get by on their meager income, high school students can gradually form a wise spending habit.

( Như một câu tục ngữ có nói "thuốc đắng dã tật", cha mẹ nên để cho con cái họ trải qua một số công việc sau giờ học → Bị buộc phải xoay xở với thu nhập ít ỏi, học sinh trung học có thể dần tạo nên thói quen chi tiêu hợp lý.)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869