HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI IELTS NGÀY 19/8/2017

Cập nhật: 25-08-2017 02:42:49 | Tin tức | Lượt xem: 9162

Writing, reading and maths are the three recognized traditional subjects. Computer skill should also be the fourth largest branch. Do you agree or disagree? 

Writing, reading and maths are the three recognized traditional subjects.

Computer skill should also be the fourth largest branch. Do you agree or disagree?

(Dated: August 19th, 2017)

Từ khóa: traditional, subjects, computer, skill

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa

          traditional = conventional

          subject = field of study

          computer skill = IT skill = computer literacy

          skill = competence = capability

Gợi ý: Dạng bài Opinion, trong đó người viết nêu ra quan điểm của mình về việc liệu Kỹ năng máy tính có nên trở thành một môn học chinh hay không. Quan điểm của thầy là hoàn toàn đồng ý.

Đoạn 1: computer skill has become a prerequisite for job seeking

Ý 1: In this era of technology, computer literacy ranging from typing to picture editing or programming is always looked for in a candidate’s CV

→ Should a graduate be not prepared with computer skills, his job application might be rejected no matter how excellently he performs in other fields.

(Trong thời đại công nghệ này, sự hiểu biết về máy vi tính từ việc đánh máy đến chỉnh sửa ảnh hay lập trình luôn được tìm kiếm trong hồ sơ của ứng viên → Nếu một sinh viên tốt nghiệp không có kỹ năng về máy vi tính, đơn xin việc của anh ta có thể bị từ chối bất kể anh ta trình giỏi như thế nào ở các khía cạnh khác.)

Ý 2: The 4th industrial revolution is approaching any country and robots are about to deprive manual workers of jobs

→ In order not to be lagged behind, each employee should be able to catch up with the latest technology

→ Computer skill is the most basic competence that allows young workers to enhance their capability and productivity

(Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tiến gần đến bất kỳ nước nào và robot đang dần lấy đi việc làm của người lao động thủ công → Để không bị tụt lại phía sau, mỗi nhân viên có thể bắt kịp với công nghệ mới nhất → Kỹ năng về máy tính là kỹ năng cơ bản nhất cho phép người lao động trẻ nâng cao năng lực và năng suất lao động của mình)

Đoạn 2: computer skill renders further rewards rather than job prospect

Ý 1: A computer connected to the internet can be a common simile for a window to the whole world as it enables users, no matter what they do for their living, to approach unlimited sources of knowledge and information.

→ Teaching computer skill at school means providing students with such a versatile tool to facilitate their work and study in the future.

(Một chiếc máy tính kết nối internet có thường được ví như một chiếc cửa sổ ra cả thế giới bởi nó cho phép người sử dụng, bất kể họ làm nghề gì, tiếp cận các nguồn kiến ​​thức và thông tin không hạn chế. → Giảng dạy các kỹ năng máy tính tại trường có nghĩa là cung cấp cho sinh viên một công cụ đa năng để tạo thuận lợi cho công việc và học tập của chúng trong tương lai)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869