HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI IELTS WRITING NGÀY03/3/2018

Cập nhật: 27-03-2018 03:20:39 | Tin tức | Lượt xem: 8709

Some people think that newly built houses should follow the style of the old houses in the local areas. Others think that people should have freedom to build houses of their own style. Discuss and give opinion.

Some people think that newly built houses should follow the style of the old houses in the local areas. Others think that people should have freedom to build houses of their own style. Discuss and give opinion. (dated: March 3rd, 2017)

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa:

          house = building = construction = accommodation

          build = construct = erect

          style = design = pattern

          freedom = right

Gợi ý: Dạng bài Discussion, trong đó người viết PHẢI phân tích cả 2 quan điểm (xây nhà theo phong cách địa phương hay xây nhà theo thiết kế tự do) đồng thời đưa ra quan điểm của mình.

Đoạn 1: Vì sao nên xây nhà theo phong cách địa phương

Ý 1: A way of preserving traditional culture

-> Buildings as well as costumes, cuisine and languages are considered as cultural symbols of an ethnic and a particular area.

-> E.g. three-room houses with curved roofs have long been known as typical design of Vietnamese architecture.

(Một cách để bảo tồn văn hoá truyền thống -> Các tòa nhà cũng như trang phục, ẩm thực và ngôn ngữ được coi là biểu tượng văn hoá của một dân tộc và một khu vực cụ thể. -> Ví dụ nhà ba gian có mái vòm từ lâu đã được biết đến như điển hình của kiến trúc Việt Nam).

Ý 2: The uniformity, especially ancient designs, beautifies the local landscape .

-> It is such a highlight that attracts more tourists to the region.

-> The increasing influx of visitors once again contributes to economic growth and cultural preservation.

(Tính đồng nhất, đặc biệt là thiết kế cổ, làm đẹp cảnh quan địa phương -> Đó là một điểm nổi bật thu hút nhiều khách du lịch đến khu vực. -> Dòng khách du lịch ngày một nhiều một lần nữa góp phần tăng trưởng kinh tế và bảo tồn văn hoá).

Đoạn 2: Vì sao mọi người nên có quyền xây nhà theo sở thích của riêng mình

Ý 1: It would be irrational and against the law to force people to build houses in a specific pattern, which may not suit them as each individual has his or her own taste and aesthetic appreciation.

-> How people decorate their accommodation should be a freedom of choice rather than an obligation.

(Sẽ là vô lý và trái pháp luật khi buộc người ta phải xây dựng nhà ở theo một hình mẫu cụ thể mà có thể không phù hợp với họ vì mỗi cá nhân đều có sở thích và con mắt thẩm mỹ riêng. -> Việc mọi người trang trí nhà ở của họ như thế nào phải là quyền lựa chọn tự do chứ không phải là nghĩa vụ).

Ý 2: If all houses look alike, it may cause some boredom.

-> In contrast, the diversity in house design, such as the combination of classical and state-of-the-art as well as unique constructions, enriches the social life.

(Nếu tất cả các ngôi nhà trông giống nhau, nó có thể gây ra sự nhàm chán. - Ngược lại, sự đa dạng trong thiết kế nhà, chẳng hạn như sự kết hợp giữa các công trình kiến trúc cổ điển và hiện đại cũng như các công trình độc đáo, góp phần làm nên sự phong phú trong đời sống xã hội.)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869