HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI IELTS WRITING NGÀY10/3/2018

Cập nhật: 28-03-2018 03:53:17 | Tin tức | Lượt xem: 11888

When designing a building, the most important factor is intended use of the building rather than its outward appearance. To what extent do you agree or disagree?

When designing a building, the most important factor is intended use of the building rather than its outward appearance. To what extent do you agree or disagree?  (dated: March 10th, 2017)

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa:

          building = construction

          build = construct = erect

          use = function = purpose = goal

          outward appearance = external decoration = outer design

Gợi ý: Dạng bài Opinion trong đó người viết có thể phân tích tầm quan trọng của việc thiết kế 1 tòa nhà theo mục đích sử dụng (công năng) và tầm quan trọng của thiết kế bên ngoài trước khi đưa ra quan điểm của mình. Bài viết này thiên về công năng sử dụng của tòa nhà hơn.

Đoạn 1: Tầm quan trọng của việc thiết kế bên ngoài

Ý 1: The outer design of a building reflexes culture and religion of the land where it it built and the historical context when it is erected.

-> E.g. It is effortless to distinguish between a Chinese house with wooden piles as well as upturned roof and a Western one in gothic style.

-> The external decoration of a construction is one of the very first factors to be concerned in drawing.

(Thiết kế bên ngoài của một tòa nhà phản ánh văn hóa và tôn giáo của đất nơi nó được xây dựng và bối cảnh lịch sử khi nó bị xói mòn. -> Ví dụ, chúng ta dễ dàng phân biệt giữa một ngôi nhà Trung Quốc với những cọc gỗ cũng như mái ngói và một ngôi nhà phương Tây theo phong cách Gothic. -> Ngoại thất của một công trình xây dựng là một trong những yếu tố đầu tiên cần được quan tâm trong bản vẽ).

Ý 2: A city, a town or a village’s image is created by the collection of buildings in that particular place.

-> Well-designed constructions in a consolidated entire beautify their surroundings; conversely, poorly planned erections destroy the charm of the area on which they stand.

(Hình ảnh của một thành phố, một thị trấn hoặc một ngôi làng được tạo ra bởi tập hợp các tòa nhà ở địa phương cụ thể đó. -> Các công trình được thiết kế cẩn thận trong một tổng thể hợp nhất làm đẹp môi trường xung quanh; ngược lại, các tòa nhà với thiết kế xấu sẽ phá huỷ sự quyến rũ của khu vực nơi mà chúng được xây dựng)

Đoạn 2: Tầm quan trọng của việc thiết nhà theo công năng

A building should be built to serve a specific purpose; therefore, its functionality must be prioritized.

-> E.g. Systems of drainage, heating and lighting as well as arrangement of rooms and corridors determine the practical value of the constrution, which means its convenience and usefulness are dependent on these factors.

-> If a construction is unable to meet the basic needs of its owners, its outward appearance is not worth considering.

(Một tòa nhà phải được xây để phục vụ một mục đích cụ thể; do đó, chức năng của nó phải được ưu tiên. -> Ví dụ hệ thống thoát nước, sưởi ấm và chiếu sáng cũng như bố trí các phòng và hành lang quyết định giá trị thực tế của nó, có nghĩa là sự tiện lợi và tính hữu ích của nó phụ thuộc vào các yếu tố này. -> Nếu một công trình xây dựng không thể đáp ứng được nhu cầu cơ bản của chủ sở hữu, thiết kế bên ngoài của nó không có nhiều ý nghĩa.)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869