HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI IELTS WRITING NGÀY15/3/2018

Cập nhật: 29-03-2018 11:48:26 | Tin tức | Lượt xem: 7883

Some people believe that it is more important to teach children the literature of their own country than other countries. Do you agree or disagree?

Some people believe that it is more important to teach children the literature of their own country than other countries. Do you agree or disagree? (dated: March 15th, 2017)

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa:

          important = necessary = vital = pivotal

          literature = literary works = novel / poem / short story / myth

          own country = domestic = local

          other countries = foreign = overseas

Gợi ý: Dạng bài Opinion, trong đó người viết có thể phân tích tầm quan trọng của việc dạy văn học trong nước và văn học nước ngoài trước khi nêu quan điểm của mình. Bài gợi ý dưới đây thiên về quan điểm rằng việc học văn học nước ngoài cũng quan trọng không kém viêc học văn học trong nước.

Đoạn 1: Tác dụng của dạy và học văn học địa phương

Ý 1: Enhance vocabulary and mother tongue language skill

→ A great number of words and expressionS deriving from literary works can be used in daily life situations.

→ E.g. “So Khanh”, name of a villain in a Vietnamese classical work - Truyen Kieu, is usually employed to denote lady-killers. (or Casanova in Western culture)

→ The more local novels and poems a student reads, the more proficient in language he or she is.

(Tăng cường vốn từ vựng và kỹ năng ngôn ngữ mẹ đẻ → Một số lượng lớn các từ và cách diễn đạt trong các tác phẩm văn học có thể được sử dụng trong các tình huống của cuộc sống hàng ngày. → Ví dụ "sở khanh", tên của một nhân vật phản diện trong tác phẩm cổ điển Việt Nam - Truyền Kiều, thường được sử dụng để chỉ những kẻ xấu. (hoặc từ Casanova trong văn hóa phương Tây) → Nhiều tiểu thuyết và thơ của một học sinh đọc, người thông thạo ngôn ngữ hơn).

Ý 2: Widen students’ knowledge of their own country’s history and culture.

→ A literary work always reflexes the historical context when it is written and characters in the works show ways of life of people in that context.

(Mở rộng kiến thức của sinh viên về lịch sử và văn hoá của đất nước mình. → Một tác phẩm văn học luôn phản ánh bối cảnh lịch sử khi nó được viết ra và các nhân vật trong tác phẩm thể hiện cách sống của người dân trong bối cảnh đó)

Đoạn 2: Tác dụng của việc dạy và học văn học nước ngoài:

Ý 1: Initial exposure to foreign cultures

→ E.g. When reading The little Match-girl, the images of turkey, Christmas tree and candles enable young schoolers to imagine the atmosphere of Christmas night.

(Tiếp xúc ban đầu với văn hoá nước ngoài → ví dụ: Khi đọc Cô bé bán diêm, hình ảnh của món gà tây, cây thông noel và những cây nến giúp các em học sinh tưởng tượng bầu không khí của đêm Giáng sinh).

Ý 2: Preparation for children’s ability to integrate into the outside world.

→ Awareness of cultural differences helps students avoid culture shock when working and studying with foreigners

→ In this era of globalization,  this has proven itself to be necessary.

(Chuẩn bị cho khả năng hội nhập của trẻ vào thế giới bên ngoài. → Nhận thức về sự khác biệt văn hoá giúp học sinh tránh được sốc văn hóa khi làm việc và học tập với người nước ngoài → Trong kỷ nguyên toàn cầu hoá này, điều này đã được chứng tỏ là cần thiết).

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869