HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI IELTS WRITING NGÀY24/3/2018

Cập nhật: 29-03-2018 11:19:43 | Tin tức | Lượt xem: 11701

Museums and art galleries should concentrate on works that show history and culture of their own country rather than works of the other parts in the world. To what extent do you agree or disagree?

Museums and art galleries should concentrate on works that show history and culture of their own country rather than works of the other parts in the world. To what extent do you agree or disagree? (dated: March 24rd, 2017)

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa:

          exhibit = display = illustrate = expose sb to sth = sb be exposed to

          museums / art galleries = exhibition rooms

          work of art = art work = piece of art = object of art = masterpiece

          concentrate on = focus on = pay more attention to = prioritize  

Gợi ý: Dạng bài Opinion, trong đó người viết có thể phân tích về lợi ích của việc triển lãm các tác phẩm và hiện vật của nước ngoài và trong nước. Gợi ý dưới đây thiên về hướng khuyến khích các bảo tàng tập trung vào các tác phẩm và hiện vật trong nước hơn.

Đoạn 1: Lợi ích của việc triển lãm các tác phẩm và vật phẩm nước ngoài

Ý 1: Offer local residents a chance to be exposed to artworks and artifacts from foreign lands. bring them a new vision of the world from historical and cultural aspects

→ Broaden their horizon

(Cung cấp cho cư dân địa phương một cơ hội để được tiếp xúc với tác phẩm nghệ thuật và hiện vật từ nước ngoài → mang lại cho họ một tầm nhìn mới về thế giới ở khía cạnh lịch sử và văn hoá → mở rộng tầm nhìn của họ)

Ý 2: Enrich local people’s social life

→ An opportunity to enjoy and sense masterpieces made by worldwide artists like Van Gogh and Leonardo da Vinci.

(Làm giàu đời sống xã hội của người dân → một cơ hội thưởng thức và cảm nhận được những kiệt tác của các nghệ sỹ trên toàn thế giới như Van Gogh và Leonardo da Vinci).

Đoạn 2:

Ý 1: A local museum should be a place which honor historical values of the land where it is located.  

→ E.g. historical objects show residents the periods of glory and decline that their forefathers / predecessors experienced → instill patriotism and national pride in the locals’ mind

(Bảo tàng địa phương nên là nơi tôn vinh các giá trị lịch sử của vùng đất nơi nó tồn tại. → Ví dụ, các di tích lịch sử cho cư dân thấy thời kỳ vinh quang và suy tàn mà các nhà ông cha họ đã trải qua → in sâu lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong tâm trí của người dân địa phương)

Ý 2: Contribute to preservation of traditional culture and customs

→ E.g. traditional crafts, costumes and ways of life, which are gradually obsolete in modern society, can be saved behind glass

(Góp phần bảo tồn các văn hoá và phong tục truyền thống → ví dụ: các ngành nghề thủ công, trang phục và lối sống truyền thống, những thứ đã dần dần lỗi thời trong xã hội hiện đại, có thể được lưu lại sau tấm kính)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869