HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 02/12/2017

Cập nhật: 07-12-2017 09:12:52 | Tin tức | Lượt xem: 16681

Schools are no longer necessary because children can get so much information available through the internet, and they can study just as well at home. To what extent do you agree or disagree? 

Schools are no longer necessary because children can get so much information available through the internet, and they can study just as well at home. To what extent do you agree or disagree?

(dated: December 2nd, 2017)

Từ khóa: school, no longer, necessary, children, get information, available

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa:

          school = formal education

          no longer = no more = once = formerly

          necessary = integral = required = needed = vital = pivotal

          children = teenagers

          get information = access information = approach information

          available = accessible

Gợi ý: Dạng bài Opinion, trong đó người viết phải nêu quan điểm của mình về việc liệu trường học có còn quan trọng với trẻ em hay không khi mà trẻ em có thể dễ dàng truy cập thông tin trên Internet. Dàn ý dưới đây cho rằng trường học vẫn luôn cần thiết với trẻ em.

Đoạn 1: Rất khó để trẻ em tự học trên mạng Internet

The internet can be regarded as an encyclopedia where anyone can explore the ocean of knowledge without limitation; however, in such enormous amount of information, it is likely that children find themselves disoriented. It is not to mention misleading information, which is popularly found on uncensored websites.

-> Conversely, at school young schoolers receive guidance and explanations for particular topics provided by well-qualified teachers.

(Internet có thể được coi là một bách khoa toàn thư, nơi mọi người có thể khám phá đại dương kiến thức mà không bị hạn chế; tuy nhiên, với số lượng thông tin khổng lồ như vậy, rất có thể là trẻ em cảm thấy mất phương hướng. Đấy là chưa đề cập đến thông tin gây sai lệch, điều rất phổ biến trên các trang web không được kiểm duyệt. -> Ngược lại, ở trường học, trẻ được hướng dẫn và giải thích cho các chủ đề cụ thể bởi các giáo viên có trình độ cao.)

Đoạn 2: Trường học không chỉ là nơi để tiếp nhận kiến thức mà còn là một xã hội thu nhỏ

Ý 1: School is not only a place of knowledge-centered education but also a miniature society where children are able to make friends with their classmates, which equips children with vital interpersonal skills and builds their future social relationships.

-> By contrast, children staying at home and studying merely via internet connection may get no or very limited social connections as there are no extracurricular activities for them to participate in.

(Trường học không chỉ là nơi giáo dục lấy kiến thức làm trung tâm mà còn là một xã hội thu nhỏ mà trẻ em có thể làm bạn với bạn cùng lớp, trang bị cho trẻ những kỹ năng giao tiếp quan trọng và xây dựng mối quan hệ xã hội trong tương lai. -> Ngược lại, trẻ em ở nhà và chỉ học tập thông qua kết nối internet có thể không có hoặc có rất ít các mối quan hệ xã hội vì không có hoạt động ngoại khóa để chúng tham gia.)

Ý 2: Rather than solely academic knowledge, children receiving formal education are taught invaluable moral lessons such as politeness, honesty and respect towards older people.

-> Without schooling, children may not comprehensively develop into useful citizens.

(Thay vì chỉ có kiến thức về học vấn, trẻ em đến trường còn được dạy những bài học đạo đức vô giá như phép lịch sự, sự trung thực và sự tôn trọng người với cao tuổi. -> Không được đến trường, trẻ em có thể sẽ không phát triển toàn diện thành những công dân hữu ích.)

▶️Xem thêm : luyện thi ielts du học ở hải phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869