HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 04/11/2017

Cập nhật: 09-11-2017 04:43:08 | Tin tức | Lượt xem: 22117

It is difficult for people in the cities to get enough physical exercise. What are the causes and solutions (Dated: November 4th, 2017)

It is difficult for people in the cities to get enough physical exercise. What are the causes and solutions (Dated: November 4th, 2017)

Từ khóa: difficult, people, city, enough, physical exercise

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa:

          difficult = hard = intricate = complicated = challenging

          people = dwellers = inhabitants = settlers = citizens

          enough = sufficient = adequate

          city = urban area = large town

          exercise = workout = physical activity = physical movements

Gợi ý: Dạng bài Cause – Effect – Solution trong đó người viết phải nêu ra nguyên nhân và giải pháp cho việc người dân ở các thành phố ít tập thể dục.

Đoạn 1: Nguyên nhân vì sao người dân ở thành phố ít tập thể dục

Ý 1: The hectic pace of life, especially in young people

→ A tight daily schedule erects a barrier against healthy lifestyle including regular exercise

→ After a day of hard work and schooling, most youngsters prefer sedentary forms of entertainment rather than doing some workout

(Nhịp sống bận rộn, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi → Một lịch làm việc hàng ngày kín mít là một rào cản lớn tới lối sống lành mạnh bao gồm tập thể dục thường xuyên → Sau một ngày làm việc và đi học mệt mỏi, hầu hết thanh niên thích các loại hình giải trí ít vận động hơn là tập thể dục)

Ý 2: Limited open space in urban areas

→Most cities are now covered with concrete buildings instead of green areas

→ While lakes or parks are favoured places for those wishing to be in good shape by doing morning exercise, crowded, dangerous and dusty streets are not.

(Không gian mở hạn chế ở các khu đô thị → Hầu hết các thành phố hiện đang được bao phủ bởi các tòa nhà bằng bê tông thay vì các khu vực xanh → Trong khi các hồ nước hoặc công viên là nơi được ưa chuộng bởi những người muốn có sức khỏe tốt bằng cách tập thể dục buổi sáng, đường phố đông đúc, nguy hiểm và bụi bặm không phải là sự lựa chọn của họ)

Đoạn 2: Giải pháp để khuyến khích mọi người tập thể dục thường xuyên hơn

Ý 1: Competent authorities launch campaigns to propagandize the dangers of the shortage of physical activities to citizens.

→ People should be convinced of the drawbacks of an inactive lifestyle

→ Only when inhabitants’ awareness is changed can there be any improvement in their actions.

(Các cơ quan chức năng đưa ra các chiến dịch để tuyên truyền những nguy cơ của việc ít hoạt động thể chất tới mọi người. → Mọi người nên được thuyết phục về những hạn chế của một lối sống ít vận động → Chỉ khi nhận thức của mọi người được thay đổi thì mới có thể có bất kỳ thay đổi trong hành động của họ.

Ý 2: Obligatory regulation of morning exercise issued by companies and schools

→ In Japan, employees and students are forced to perform a 30-minute morning exercise, which has proved itself to be effective in boosting productivity.

→ If this method is widely applied, it will gradually form an advisable habit in city dwellers.

(Quy định tập thể dục buổi sáng bắt buộc do các công ty và trường học đưa ra → Ở Nhật Bản, nhân viên và sinh viên buộc phải thực hiện một bài tập kéo dài 30 phút vào mỗi buổi sáng, điều đã chứng tỏ là có hiệu quả trong việc tăng năng suất. → Nếu phương pháp này được áp dụng một cách rộng rãi, nó sẽ dần dần tạo nên thói quen tốt ở người dân thành phố.)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869