HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 14/10/2017

Cập nhật: 03-11-2017 03:02:13 | Tin tức | Lượt xem: 14331

There have been many inventions in the human history, such as the wheel. Some people think the most important thing is the internet. To what extent do you agree or disagree with this opinion? (October 14th, 2017)

There have been many inventions in the human history, such as the wheel. Some people think the most important thing is the internet. To what extent do you agree or disagree with this opinion? (October 14th, 2017)

Từ khóa:  invention, human history, important, the internet

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa:

          invention = device = gadget 

          invent = devise

          throughout human history = since the dawn of humanity

          important = vital = necessary = pivotal = indispensable = essential = momentous

          the internet = online connection

Gợi ý: Dạng bài Opinion trong đó người viết nêu quan điểm của mình về việc liệu Internet có phải là phát minh quan trọng nhất trong lịch sử loài người hay không. Dàn ý dưới đây thể hiện sự không đồng tình với quan điểm trên.

Đoạn 1: Khẳng định Internet mang lại vô số ích lợi cho con người

Ý 1: Influence people’s life in every single aspect

→ E.g. facilitate study and work thanks to its unlimited sources of materials

→ Promote efficiency and economic growth

(Ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người trong mọi khía cạnh → Ví dụ: làm cho việc học tập và làm việc trở nên thuận lợi hơn nhờ nguồn tài nguyên không hạn chế → Thúc đẩy tính hiệu quả và tăng trưởng kinh tế)

Ý 2: Transform the world into a small village → An event happening in any corner of the planet is known by everyone in a matter of seconds; geographical distance no longer erects barrier against communication between person and person

(Biến thế giới thành một ngôi làng nhỏ → Một sự kiện xảy ra ở bất đâu trên hành tinh đều được mọi người biết đến trong vài giây; khoảng cách địa lý không còn là rào cản đối với giao tiếp giữa người với người)

Đoạn 2: Internet không phải là phát minh quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại

Ý 1: Other more vital discoveries, devices and innovations have played far more vital roles in the rise of human being as the most successful species on earth.

→ E.g. paper, book and printing machine provide human with the ability to transfer knowledge from one generation to another → human being becomes more knowledgeable and intelligent

→ Steam engines and internal combustion engines have tremendously enhanced productivity and have driven the industrial revolutions

→ Electricity and semiconducting materials – without them, the words “computer” and “internet” would not exist in dictionaries

→ First appearing in the early 1980s, the internet has resulted in spectacular alterations and the ever-changing world we are living in; nonetheless, compared with the above listed inventions, its contribution is trivial.

(Những khám phá, thiết bị và sự cải tiến quan trọng khác đã đóng vai trò quan trọng hơn nhiều trong sự trỗi dậy của con người như là loài vật thành công nhất trên trái đất. → Ví dụ: giấy, sách và máy in mang lại cho con người khả năng truyền tải kiến thức từ thế hệ này sang người khác → con người trở nên hiểu biết hơn và thông minh hơn → Động cơ hơi nước và động cơ đốt trong đã tăng năng suất lao động và thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp → Điện và các vật liệu bán dẫn - không có chúng, các từ "máy tính" và "internet" sẽ không tồn tại trong từ điển → Xuất hiện lần đầu tiên vào đầu những năm 1980, Internet đã dẫn đến những thay đổi ngoạn mục và một thế giới luôn biến đổi mà chúng ta đang sống; tuy nhiên, so với những phát minh được liệt kê ở trên, đóng góp của nó là không đáng kể)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869