HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 14/12/2017

Cập nhật: 15-12-2017 08:20:42 | Tin tức | Lượt xem: 17128

Some people think that children should start school at a very early age, but others believe that should not go to school until they are older. Discuss both these views and give your opinion. 

Some people think that children should start school at a very early age, but others believe that should not go to school until they are older. Discuss both these views and give your opinion.

(dated: December 14th, 2017)

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa:

children = young schoolers

start = begin = commence = initiate

school = formal education

at a very early age / until they are older = at / before the age of …

go to school = start (full-time) schooling = be sent to school

Gợi ý: Dạng bài Opinion, trong đó người viết PHẢI phân tích cả 2 hướng (lợi ích và bất lợi của việc cho trẻ đi học từ rất sớm) và đưa ra quan điểm của chính mình.

Đoạn 1: Lợi ích của việc đưa trẻ đi học từ sớm

In this fast-changing world, a number of parents wish to prepare their children with academic knowledge from early age so as that they gain an advantage in highly competitive environments.

→ Particularly, children who receive full-time schooling at the age of 3 or 4 have 1 or 2 years of getting familiar to basic literacy and numeracy before others.

→ Also, scientific research has illustrated that language acquisition ability is greater at a younger age than at an older one; therefore, an increasing figure for parents would like their children to be exposed to foreign languages sooner.

→ With the assumption that a beginning ahead of time means better results, early formal education is becoming a mainstream in several countries.

(Trong thế giới thay đổi nhanh này, nhiều bậc cha mẹ muốn chuẩn bị cho con mình những kiến thức về học vấn từ sớm để chúng có được lợi thế trong môi trường cạnh tranh cao. → Đặc biệt, những trẻ em được học toàn thời gian ở độ tuổi 3 hoặc 4 có từ 1 đến 2 năm quen thuộc với kỹ năng đọc và viết cơ bản trước những trẻ khác. → Ngoài ra, nghiên cứu khoa học đã minh họa rằng khả năng tiếp thu ngôn ngữ lớn hơn ở độ tuổi trẻ hơn so với ở tuổi trưởng thành; do đó, ngày càng nhiều cha mẹ muốn con cái của họ được tiếp xúc với ngoại ngữ sớm hơn. → Với giả định rằng sự bắt đầu sớm có nghĩa là kết quả tốt hơn, giáo dục chính thức sớm đang trở thành một xu hướng chủ đạo ở một số quốc gia.)

Đoạn 2: Bất lợi của việc đưa trẻ đi học từ sớm

Ý 1: Such erroneous belief may leave profound damage.

→ Obliged to go to school when they are psychologically unready, children are likely to develop the fear of learning.

→ Formal education is associated with homework and regulations, creating excessive and unnecessary stress for little kids.

→ In contrast, in formative years, young children should be encouraged to learn and discover the surroundings through playing rather than tedious hours in classroom.

(Niềm tin sai lầm như vậy có thể để lại thiệt hại nặng nề. → Bị bắt phải đi học khi chưa sẵn sang về tâm lý, trẻ em có thể phát triển nỗi sợ với việc học. → Giáo dục chính thức có liên quan đến bài về nhà và các quy định, gây ra căng thẳng quá mức và không cần thiết cho trẻ nhỏ. → Ngược lại, trong những năm đầu của nhận thức, trẻ em nên được khuyến khích để tìm hiểu thế giới xung quanh thông qua việc chơi thay vì những giờ học tẻ nhạt trên lớp.)

Ý 2: Scientific statistics has illustrated that where children start school later, better performance is observed.

→ A typical example is seen in Finland, where children don not start formal and full-scale education until they are seven.

→ In reality, over the last 50 years, Finnish students have always been standing at the top productive and successful ones in international competitions.

(Thống kê khoa học đã chỉ ra rằng ở những nơi trẻ em bắt đầu đi học muộn hơn, người ta thấy thành tích học tập cao hơn. → Một ví dụ điển hình là Phần Lan, nơi trẻ em không đi học chính thức cho đến khi chúng lên bảy. → Trên thực tế, trong 50 năm qua, sinh viên Phần Lan luôn đứng ở vị trí hàng đầu và thành công trong các cuộc thi quốc tế.)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869