HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 16/12/2017

Cập nhật: 30-12-2017 09:39:52 | Tin tức | Lượt xem: 20582

The use of social media, such as Facebook, Twitter, is replacing face-to-face contact in this century. Do you think the advantages of this way outweigh the disadvantages? 

The use of social media, such as Facebook, Twitter, is replacing face-to-face contact in this century. Do you think the advantages of this way outweigh the disadvantages?

(dated: December 16th, 2017)

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa:

          social media = social network = social networking site

          replace = substitute = supersede = take the place of

          face-to-face contact = real interaction

Gợi ý: Dạng bài Opinion, trong đó người viết PHẢI phân tích cả lợi ích và bất lợi của việc giao tiếp qua mạng xã hội và các phương tiện truyền thông trước khi đưa ra quan điểm của mình. Bài gợi ý dưới đây thiên về hướng tiêu cực của xu hướng này.

Đoạn 1: Lợi ích của việc giao tiếp qua mạng xã hội và các phương tiện truyền thông 

Ý 1: Media technologies lift up any geographical barriers as people are enabled to interact 24/7 with more people than ever before.

→ E.g. Facebook and Twitter have become so popular that over 3 billion people around the world can be connected with a click of the mouse.

→ Old friends who have been out of touch for ages can be linked on an international social network and exchange pleasantries.

→ One can effortlessly find others sharing the same interest and thoughts regardless of where they are, which was previously rather intricate.

(Các công nghệ truyền thông phá bỏ bất kỳ rào cản địa lý nào khi mọi người có thể tương tác 24/7 với nhiều người hơn bao giờ hết. → ví dụ: Facebook và Twitters đã trở nên phổ biến tới mức hơn 3 tỷ người trên khắp thế giới có thể được kết nối bằng một cú nhấp chuột. → Những người bạn cũ đã mất liên lạc của nhau trong một thời gian dài có thể được liên kết trên một mạng xã hội quốc tế và trò chuyện. → Một người có thể dễ dàng tìm thấy những người khác chia sẻ cùng một quan tâm và suy nghĩ bất kể họ đang ở đâu, điều mà trước đây là phức tạp.)

Ý 2: Social networking sites are powerful tools to accelerate the flow of information

→ E.g. Breaking news is up to the minute and available for free.

→ Keeping abreast of what is happening around us has never been simpler.

(Các mạng xã hội là công cụ mạnh mẽ để đẩy nhanh luồng thông tin → ví dụ: Tin tức được cập nhật đến từng phút và miễn phí. →Việc nắm bắt được những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta chưa bao giờ đơn giản hơn)

Đoạn 2: Bất lợi của việc giao tiếp qua mạng xã hội và các phương tiện truyền thông 

Ý 1: A new set of communication barriers has been unexpectedly created by the employment of social media.

→ A number of people in present age often interact via messages with icon showing their emotions rather than actual tone of voice

→ Misunderstanding is more likely to occur or anyone can hide behind the text.

(Một loạt các rào cản truyền thông mới đã vô tình được tạo ra bởi việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội. → Nhiều người ngày nay thường tương tác thông qua các tin nhắn với biểu tượng thể hiện cảm xúc của họ chứ không phải giọng điệu thực tế → Sự hiểu nhầm có nhiều khả năng xảy ra hoặc bất cứ ai có thể giấu mình phía sau những dòng tin nhắn.)

Ý 2: Social media equipment presents an unprecedented paradox. With all the powerful social technologies at our fingertips, we are more connected and also potentially more disconnected.

→ As everyone is approachable online, it is no longer a demand for visiting friends and relatives to get updated of one another.

→ An increasing number of people face loneliness in today’s widely connected world.

(Các thiết bị phương tiện truyền thông tạo ra một nghịch lý chưa từng có. Với tất cả các công nghệ xã hội mạnh mẽ trên tay, chúng ta được kết nối nhiều hơn và cũng có khả năng bị tách biệt hơn. → Vì mọi người đều có thể được tiếp cận trực tuyến, không còn nhu cầu đến thăm bạn bè và người thân để cập nhật tin tức của nhau. → Ngày càng nhiều người đối mặt với sự cô đơn trong thế giới kết nối ngày nay.)

▶️Tham khảo thêm : học ielts ở hải phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 119 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869