HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 18/02/2017

Cập nhật: 18-02-2017 11:59:25 | Tin tức | Lượt xem: 15823

Do you agree or disagree with the statement that government should invest more money in science education rather than other subjects to develop the country? 

Do you agree or disagree with the statement that government should invest more money in science education rather than other subjects to develop the country?

(dated: February 18th, 2017)

 

Từ khóa: investment in science education

Từ đồng nghĩa:  

            Investment in = funding for, expenditure on, disbursement on

Science education = education of science, science subjects, subjects related to science

Gợi ý: Dạng bài Opinion, trong đó người viết phải nêu ra Lợi ích của việc đầu tư vào giáo dục khoa học và Tầm quan trọng của các môn học khác.

Đoạn 1: Lợi ích của Việc đầu tư vào giáo dục khoa học

Ý 1: Sience & technology - the major contributor to the thriving of a nation. -> larger expenditure on scientific subjects boosts production, healthcare quality, transportation and all other aspects of life. --- Khoa học và công nghệ là chìa khóa tới sự thịnh vượng của mỗi quốc gia. -> đầu tư vào giáo duc các môn khoa học như toán, vật lý, hóa học hay sinh học sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của sản xuất, y tế, giao thông và các khía cạnh khác của cuộc sống.

Ý 2: Investment in science education -> highly trained intellectual workforce -> the driving force pushes the country forward --- Sự đầu tư vào giáo dục khoa học công nghệ tạo ra lực lượng lao động tay nghề cao -> lực lượng nòng cốt thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Đoạn 2: Tầm quan trọng của các môn học khác --- Việc quá tập trung vào giáo dục khoa học có thể dẫn đến những tác động không mong đợi

Ý 1: Excessive focus on education of science -> students may disregard other subjects -> incomprehensive knowledge. E.g. Literature, history, music and art are indispensable in the process to become well-rounded persons. --- Việc quá tập trung vào giáo dục khoa học có thể khiến học sinh coi nhẹ các môn học khác -> họ có kiến thức không toàn diện. Ví dụ: Văn học, lịch sử, âm nhạc và hội họa là không thể thiếu trong quá trình trưởng thành toàn diện.

Ý 2: undue attention paid to teaching science subjects creates imbalanced distribution of workforce -> the shortage of labour working in non-scientific fields such as lawyers, journalists and so on. --- Quá tập trung vào giảng dạy các môn khoa học sẽ tạo ra sự mất cân bằng lực lượng lao động -> thiếu nhân lực làm việc trong các lĩnh vực phi khoa học như luật sư, nhà báo và vân vân.

➡️Tham khảo thêm : trung tâm luyện thi ielts ở hải phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869