HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 18/03/2017

Cập nhật: 19-03-2017 09:56:30 | Tin tức | Lượt xem: 22472

Some people think that governments should ban dangerous sports, while others think people should have freedom to do any sports or activity. Discuss both views and give your own opinion (dated: March 18th, 2017)

Some people think that governments should ban dangerous sports, while others think people should have freedom to do any sports or activity. Discuss both views and give your own opinion

(dated: March 18th, 2017)

 

Từ khóa:  dangerous sports

Từ đồng nghĩa:

          dangerous sports = risky sports = extreme sports

Gợi ý: Dạng bài Opinion, trong đó người viết phải phân tích lý do cho việc cấm các môn thể thao mạo hiểm và ý phản biện.

Đoạn 1: Lý do cho việc cấm các môn thể thao mạo hiểm

Ý 1: dangerous -> players may get seriously injured or even get killed. --- các môn thể thao này rất nguy hiểm -> người chơi có thể bị thương hoặc thậm chí thiệt mạng

Ý 2: many extreme sports such as boxing represent violence -> encourage aggressive thoughts and behaviours of viewers, especially young children. --- nhiều môn thể thao nguy hiểm như boxing có tính bạo lực -> khuyến khích suy nghĩ và hành động hiếu thắng ở người xem, đặc biệt là ở trẻ em.

Đoạn 2: Lý do để không cấm các môn thể thao mạo hiểm

Ý 1: effectively help players and audience release stress -> in reality, risky sports are really favoured by spectators at various ages. --- các môn thể thao mạo hiểm rất hiệu quả trong việc làm giảm stress ở người chơi và người xem -> trên thực tế, các môn thể thao mạo hiểm rất được ưa chuộng bởi khán giả ở các lứa tuổi khác nhau.

Ý 2: people have their right to do whatever they wish -> should a person want challenge himself for enjoyment, his option should be respected rather than forbidden by law. --- mọi người có quyền làm bất cứ thứ gì mình muốn -> nếu một người muốn thách thức bản thân để đổi lấy sự khoái trá, sự lựa chọn của anh ta nên được tôn trọng thay vì bị cấm đoán.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869