HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 21/09/2017

Cập nhật: 22-09-2017 05:37:41 | Tin tức | Lượt xem: 8006

The increase in people's life expectancy means that they have to work older to pay for their retirement. One alternative is that people start to work at a younger age. Is this alternative a positive or negative development? (dated: September 21st, 2017)

The increase in people's life expectancy means that they have to work older to pay for their retirement. One alternative is that people start to work at a younger age. Is this alternative a positive or negative development?

(dated: September 21st, 2017)

Từ khóa:  life expectancy, work older, pay, retirement, start to work, at younger age

Từ đồng nghĩa:

          life expectancy = longevity

          pay for = afford

          start to work = join the workforce

          at younger age = earlier

Gợi ý: Dạng bài Opinion trong đó người viết có thể phân tích mặt lợi và bất lợi của việc bắt đầu đi làm ở độ tuổi trẻ hơn trước khi đưa ra quan điểm của mình hoặc cũng có thể chỉ phân tích một hướng. Dàn ý dưới đây thể hiện sự đồng ý hoàn toàn với mặt tích cực của xu hướng này.

Đoạn 1: Save time

Ý 1: An earlier commencement bestows young employees more time to accumulate valuable experience

-> Undertake various positions; learn more skills; work, cooperate and make friends with people of dissimilar characteristics

-> Become wiser and more mature

(Một sự khởi đầu sớm hơn cho các nhân viên trẻ tuổi nhiều thời gian hơn để tích lũy kinh nghiệm quý giá -> Đảm nhận các vị trí khác nhau; học thêm nhiều kỹ năng; làm việc, hợp tác và kết bạn với những người có tính cách khác nhau -> Trở nên khôn ngoan hơn và trưởng thành hơn)

Ý 2: May enable themselves to be job hoppers  

-> One initiating his work life at the age of 18 or 19 is given more chances to be exposed to a wide range of jobs, eventually finding out his most compatible realm of interest

(Có thể tự cho phép mình trở thành một người nhảy việc -> Một người bắt đầu đi làm ở tuổi 18 hoặc 19 sẽ có cơ hội để được tiếp xúc với nhiều công việc khác nhau, cuối cùng tìm ra lĩnh vực phù hợp nhất với mình.)

Đoạn 2: Save money

Ý 1: Rather than waste money on tedious theoretical knowledge at universities, it is increasingly advisable that youngsters begin working for practical lessons.

-> In present age, real working experience is more highly appreciated than mere qualifications

(Thay vì lãng phí tiền vào kiến thức lý thuyết tẻ nhạt ở trường đại học, càng ngày người ta càng khuyến khích các bạn trẻ bắt đầu đi làm để học hỏi kiến thức thực tế. -> Trong thời đại hiện nay, kinh nghiệm làm việc thực tế được đánh giá cao hơn nhiều so với bằng cấp.)

Ý 2: More sufficient preparation for retirement age

-> As a proverb saying “a bad beginning makes a good ending”, having a job at younger age may be tough yet it renders the choice-maker a longer period to build up his bank account, securing his later part of life without the worry about money.

(Sự chuẩn bị tốt hơn cho tuổi nghỉ hưu -> Như thành ngữ có câu "đầu xuôi, đuôi lọt", đi làm ở độ tuổi trẻ hơn có thể khó khăn nhưng mang lại cho những ai lựa chọn xu hướng này nhiều thời gian hơn để tiết kiệm tiền, đảm bảo phần đời còn lại mà không phải lo lắng về tiền bạc.)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869