HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 28/10/2017

Cập nhật: 03-11-2017 03:18:33 | Tin tức | Lượt xem: 12409

Students learn far more with their teachers than other sources (internet or television). To what extent do you agree or disagree? (dated: October 28th, 2017)

Students learn far more with their teachers than other sources (internet or television). To what extent do you agree or disagree? (dated: October 28th, 2017)

Từ khóa:  students, learn, far more, teachers, other sources

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa:

          student = learner = schooler

          learn = study = acquire knowledge

          far more = much more = superior = beyond

          teacher = tutor = mentor = instructor

Gợi ý: Dạng bài Opinion trong đó người viết đưa ra quan điểm của mình về việc liệu học sinh ngày nay học nhiều hơn từ giáo viên hay từ các nguồn khác (ví dụ như internet hay TV). Bài viết dưới đây thể hiện quan điểm rằng học sinh ngày nay học được nhiều hơn từ các nguồn khác.

Đoạn 1: Kho kiến thức vô hạn trên internet và các hình thức truyền thông mang lại cho học sinh nhiều hơn những gì các giáo viên trên lớp có thể

Ý 1: The internet is considered as the global data warehouse where there are limitless documents of all aspects of life while lessons in the classroom are curbed by fixed curricula.

→ E.g. On websites, independent and self-motivated learners can look for what they are interested in, ranging from how to bake a chocolate cake or build a car model to even how to control an airplane.

→ Even the most knowledgeable teacher becomes inferior to a computer connected to the World Wide Web.

(Internet được coi là nhà kho kiến thức toàn cầu, nơi có vô số tài liệu về tất cả các khía cạnh của cuộc sống, trong khi các bài giảng trên lớp học bị hạn chế bởi các chương trình học cố định. → Ví dụ, trên các trang web, người học độc lập và tự giác có thể tìm kiếm những gì họ quan tâm, từ cách nướng bánh sôcôla hoặc xây dựng một mô hình xe hơi đến thậm chí làm thế nào để điều khiển máy bay. → Ngay cả giáo viên hiểu biết nhất cũng trở nên thua kém một chiếc máy tính kết nối với World Wide Web.)

Đoạn 2: Internet, TV và các nguồn tài liệu khác khiến việc học trên lớp không còn quan trọng như trước kia

Ý 1: With the outbreak of the internet and the proliferation of computer users, learning materials are shared to the public and whatever found in the classroom can now be delivered online

→ Contemporarily, although instruction of mentors is necessary, students are given the ever-increasing ability of self-learning, lowering their dependence on school lessons.

(Với sự phát triển của Internet và sự gia tăng số lượng người sử dụng máy tính, các tài liệu học tập được chia sẻ cho công chúng và bất cứ điều gì được thấy trong lớp học đều có thể được cung cấp trực tuyến → Hiện tại, mặc dù chúng ta vẫn cần có sự chỉ dẫn của cố vấn, sinh viên ngày càng có được khả năng tự học, giảm phụ sự thuộc vào các bài học ở trường.)

Ý 2: E-learning with its superior functions and convenience has been flourishing and will soon overwhelm conventional education

→ It is no longer a compulsory task that students go to school on a daily basis to acquire knowledge. Alternatively, they can choose to take part in a “virtual” class in which the role of a teacher can be played by advanced software equipped with Artificial Intelligence.

(Học trực tuyến với những chức năng cao cấp và sự thuận tiện đã phát triển và sẽ sớm áp đảo giáo dục thông thường → Ngày nay việc đến trường để học kiến thức không còn là một việc bắt buộc. Thay vì đó, học viên có thể chọn tham gia vào một lớp học “ảo” trong đó vai trò của một giáo viên có thể được thực hiện bởi các phần mềm tiên tiến được trang bị trí tuệ nhân tạo.)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869