IELTS Writing: Các cấu trúc câu nên sử dụng để đạt điểm cao

Cập nhật: 17-11-2016 09:19:40 | Tin tức | Lượt xem: 3700

Trong bài viết IELTS Writing Task 2, bạn nên sử dụng đa dạng các cấu trúc câu. Đó là một trong những bí quyết giúp bạn đạt được điểm cao ở phần thi này.

Trong bài viết IELTS Writing Task 2, bạn nên sử dụng đa dạng các cấu trúc câu. Đó là một trong những bí quyết giúp bạn đạt được điểm cao ở phần thi này.

  1. Câu đơn

Câu đơn là câu có một vế độc lập đứng một mình.

Ví dụ:

Computers are useful tools.

  1. Câu ghép

Câu ghép là câu có nhiều hơn một vế độc lập. Trong loại câu này, các vế độc lập thường được nối với nhau bởi các từ nối (conjunctions). Các conjunctions phổ biến là: and, nor, or, but, yet, so, for. Ngoài ra, có thể nối bằng các trạng từ (adverbs) như: however, nevertheless, otherwise, instead, also, moreover, furthermore, besides, consequently, therefore, thus, likewise.

Adverbs thường được dùng để nối các mệnh đề độc lập thành câu ghép. Khi dùng adverbs, bạn lưu ý là thường có dấu chấm phẩy trước adverb hoặc dấu phẩy đằng sau adverbs.

Dưới đây là một ví dụ về việc nối câu:

Ví dụ 1:

Câu đơn 1: Computers have improved the way people communicate at the workplace.

Câu đơn 2: An increasing number of companies are now using the email as a form of communication.

Câu ghép: Computers have improved the way people communicate at the workplace, so an increasing number of companies are now using the email as a form of communication.

Ví dụ 2:

Câu đơn 1: The Internet is being used worldwide.

Câu đơn 2: Many people do not have access to the Internet.

Câu ghép: The Internet is being used worldwide; however, many people do not have access to it.

  1. Câu phức

Một câu phức là câu có hơn một mệnh đề. Khác với câu ghép, câu phức được tạo ra bởi việc nối một mệnh đề độc lập (independent clause) với một mệnh đề phụ thuộc (dependent clause). Mệnh đề phụ thuộc là loại mệnh đề không thể đứng một mình mà có nghĩa, mà phải đi kèm với một mệnh đề khác.

Ví dụ:

Computers are useful tools that offer several benefits to people.

Mệnh đề độc lập (Computers are useful tools) có thể đứng một mình. Tuy nhiên, mệnh đề phụ thuộc (that offer several benefits to people) không thể tự tạo thành một câu.

Câu phức thường dùng các từ để nối các mệnh đề lại với nhau

Ví dụ:

Conjunctions of contrast: although, though, even though, while, whereas

Conjunctions of cause and effect: as, since, because, in order that

Conjunctions of condition: if, unless, only if, even if, in case (that), whether or not

Conjunctions of time: until, after, before, while, since, when

Relative pronouns: which, that, who, whose, whom.

Chúng ta cùng xem xét một vài ví dụ về việc ghép câu đơn thành câu phức, sử dụng conjunctions và relative pronouns nhé!

Ví dụ 1:

Câu đơn 1: Computers can be used in harmful ways.

Câu đơn 2: Computers offer several benefits to people.

Câu phức:  Although computers can be used in harmful ways, they also offer several benefits to people.

Ví dụ 2:

Câu đơn 1: Computers are useful tools.

Câu đơn 2: Computers offer several benefits to people.

Câu phức: Computers are useful tools that offer several benefits to people.

Because computers are useful tools, they offer several benefits to people.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869