Không bắt đầu một câu trong văn viết học thuật bằng “and / or / but / so”

Cập nhật: 16-02-2017 11:48:05 | Tin tức | Lượt xem: 3221

Không bắt đầu một câu trong văn viết học thuật bằng “and / or / but / so”

Không bắt đầu một câu trong văn viết học thuật bằng “and / or / but / so”

 

          Một điều tối kỵ trong văn viết nhưng học sinh Việt Nam thường mắc phải do lối tư duy theo văn nói tiếng Việt là bắt đầu một câu bằng “and / or / but / so”.

         Chúng ta cần lưu ý rằng điều này là hoàn toàn không được chấp nhận trong văn viết học thuật. Và chúng ta hoàn toàn có thể nối câu bằng các Trạng từ liên kết:

And = In addition, / Additionally / Furthermore / Moreover

But = However / Nonetheless / Nevertheless / In contrast / Conversely

Or = Alternatively

So = Therefore / Thus / Hence / As a result / As a consequence

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869