Paraphrase tips for IELTS

Cập nhật: 09-10-2020 03:38:59 | Tin tức | Lượt xem: 1733

Kỹ năng diễn giải trong IELTS.

Diễn giải chỉ đơn giản là viết lại một cụm từ hoặc một câu để nó có cùng ý nghĩa, nhưng với từ ngữ khác (hay còn được gọi là "diễn đạt lại ý"). 

Tại sao paraphrase lại quan trọng?

Paraphrase đóng một vai trò quan trọng trong thuyết trình, viết luận hay phỏng vấn tiếng Anh:

 • Paraphrase giúp bạn tránh được các lỗi trùng lặp từ hay đạo văn khi tham khảo các nguồn tài liệu khác nhau, đồng thời giúp bài viết tránh bị rời rạc, lủng củng, hay bị ngắt quãng giữa chừng bởi những câu trích dẫn (đặc biệt là trong trường hợp lạm dụng trích dẫn)
 • Paraphrase giúp bạn tóm lược nội dung bài nói/ viết một đơn giản và dễ hiểu hơn (trong trường hợp bạn muốn giải thích hay tóm tắt các luận điểm)
 • Bạn có thể tận dụng việc paraphrase lại câu hỏi để có thêm thời gian suy nghĩ câu trả lời (trong trường hợp phỏng vấn, trả lời câu hỏi sau khi thuyết trình,…).

Thành thạo kỹ năng paraphrase không phải là điều dễ dàng, và đặc biệt là khi bạn phải paraphrase những đoạn văn vốn dĩ không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Vậy với kỳ thi IELTS, kỹ năng này quan trọng như thế nào?

Kỹ năng paraphrase trong IELTS

Trong IELTS, kỹ năng paraphrase là chìa khoá giúp bạn tăng điểm thi của mình. Đây là một trong những kỹ năng quan trọng nhất cần nắm vững trước khi thi IELTS. Những kĩ năng đòi hỏi diễn giải nhiều nhất là Viết và Nói, tuy nhiên nó cũng sẽ giúp bạn trong phần Nghe và Đọc. Nói cách khác, bạn càng thể hiện tốt trong phần diễn giải, khả năng càng cao cho bạn đạt được điểm số như mong đợi.

Các quy trình đòi hỏi bạn phải suy nghĩ để diễn giải, điều này cũng sẽ giúp bạn hiểu đầy đủ hơn về câu hỏi. Nếu như bạn giải thích các câu hỏi trước mỗi phần diễn giải của bài viết cũng giúp ghi điểm cao hơn. 

 • Trong phần Writing Task 1 và 2, chúng ta cần paraphrase lại đề bài chứ không thể bê nguyên xi từng câu chữ trong đề bài vào bài viết của mình được.
 • Trong Speaking, việc paraphrase lại câu hỏi khi trả lời sẽ giúp gây ấn tượng tốt hơn với giám khảo bởi điều đó cho thấy khả năng sử dụng ngôn ngữ nhuần nhuyễn và vốn từ vựng phong phú của bạn. Chẳng hạn như giám khảo hỏi bạn “How often do you exercise?”. Nếu trả lời “I exercise twice a week” tất nhiên sẽ không ấn tượng bằng việc trả lời “I workout twice a week.” (Lúc này “exercise” được đổi thành ‘workout” mà ý nghĩa của câu không thay đổi).
 • Với Listening, bạn cần chuẩn bị tâm lý trước rằng người nói trong đoạn băng sẽ không phát ngôn y như những gì được viết trong tờ đề mà họ sẽ paraphrase lại thông tin để thử thách khả năng nghe, hiểu của bạn. Do đó, để có thể trả lời đúng câu hỏi, bạn phải làm quen với việc diễn đạt lại ý hay một cụm từ sao cho nghĩa không đổi.
 • Reading cũng tương tự như vậy, những thông tin trong các câu hỏi dạng True/False, Yes/No/NG, Gap Filling, hay Multiple Choice thường đã được biến đổi ít nhiều so với thông tin trong bài đọc, yêu cầu thì sinh phải hiểu được câu hỏi lẫn thông tin có trong bài. Nếu bạn không biết cách paraphrase, thì sẽ rất khó để hoàn thành được những câu hỏi này.

3 cách diễn giải trong IELTS

1/ Use different vocabulary with the same meaning – sử dụng từ đồng nghĩa

Example:

 • ‘It can be difficult to choose a suitable place to study English.’
 • ‘It is often a challenge to pick up [x] a relevant [x] school to learn English.’
 • ‘It is sometimes hard to select an appropriate place to learn English.”

These three sentences may have the same meaning to non-native speakers. However, native speakers find sentence 2 is unnatural. First of all, ‘pick up’ does not have the same meaning as ‘choose’. Next, ‘relevant’ and ‘suitable’ are different in meaning in this case, even though in some other cases their meanings are equivalent.

Giải thích:

3 câu trên có thể giống nhau đối với chúng ta. Nhưng người bản ngữ sẽ thấy câu 2 không đúng. Đầu tiên, từ ‘pick up’ không đồng nghĩa với từ ‘choose’.

Pick up:

Nhặt lên, trở nên tốt hơn (my luck has picked up – may mắn của tôi đã tốt hơn rồi),

+ Lấy cái gì đó (she came to pick up her stuff – cô ấy đến để lấy đồ),

+ Học được cái gì đó (he picked up a little French from his father - anh ấy học được chút tiếng pháp từ bố của anh ấy)

Choose – lựa chọn (parents want to choose the best school for their children – bố mẹ muốn chọn trường tốt nhất cho con cái)

Thứ hai, ‘relevant’ và ‘suitable’ có nghĩa khác nhau trong trường hợp này, mặc dù trong nhiều trường hợp khác chúng có nghĩa tương đồng.

Relevant – có liên hệ, có liên kết đến vấn đề (Your answer must be relevant to the matter – câu trả lời của bạn phải liên quan đến vấn đề)

Suitable – phù hợp với một ai đó, hoặc một mục đích, một tình huống cụ thể (these toys are not suitable for the children – những cái đồ chơi này không phù hợp với trẻ em)

Best advice: Follow the ‘100% rule’: only use a synonym that you are 100% certain that the new word has the same meaning as the original one. If you are not 100% certain, keep the original word and try to use the other methods to paraphrase your sentence.

(Lời khuyên tốt nhất: tuân theo luật 100% - chỉ sử dụng những từ đồng nghĩa mà bạn chắc chắn 100% nghĩa giống với từ gốc. Nếu bạn không chắc chắn 100%, hãy giữ lại từ gốc và sử dụng những phương pháp khác để viết lại câu)

 

2/ Change the orders of words – thay đổi thứ tự từ

Keep the same words to ensure the meaning is the same. However, it is important to make sure that the new sentence is grammatically correct. You might need to move, change or add some others words in order to do so.

(Giữ từ gốc lại để chắc chắn rằng nghĩa câu không thay đổi. Tuy nhiên, đảm bảo rằng câu văn mới của chúng ta đúng về ngữ pháp cũng rất quan trọng. Bạn có thể phải di chuyển, thay đổi hoặc là thêm vào một số từ khác để làm được điều đó)

+ If the original sentence has two or more clauses, change the order of the clauses.

(Nếu câu văn gốc có 2 hoặc nhiều hơn 2 mệnh đề, hãy thay đổi thứ tự của mệnh đề)

Example:

 • ‘Most people can paraphrase effectively; however, practice is important because paraphrasing is difficult.’ (Nhiều người có thể viết lại câu mà không làm thay đổi ý nghĩa một cách rất hiệu quả; tuy nhiên, luyện tập rất quan trọng vì diễn giải rất khó.)
 • ‘Since paraphrasing is difficult, practice is important in order to paraphrase effectively.” (Bởi vì diễn giải rất khó, luyện tập rất quan trọng để diễn giải một cách hiệu quả.)

+ If the original sentence has an adjective and noun, change the adjective into a relative clause.

(Nếu câu văn gốc có một tính từ và một danh từ, hãy biến tính từ đó thành một mệnh đề quan hệ)

Example:

 • ‘Writing essays can be challenging task.’ (Viết bài luận có thể một bài tập khó.)
 • ‘Writing essays can be a task which is challenging.’ (Viết bài luận có thể là một bài tập mà nó rất khó.)

3/ Use different grammar – sử dụng ngữ pháp khác

It may sound difficult but actually even if you make a grammatical error, they reader will still understand what you mean. In contrast, when you make an error in vocabulary, they won’t be able to understand what you mean; as a result, you will lose more points.

(Ngữ pháp nghe có vẻ khó nhưng mà ngay cả khi bạn mắc lỗi ngữ pháp, người đọc vẫn có thể hiểu được bạn muốn nói gì. Nhưng khi bạn mắc lỗi từ vựng, họ sẽ không hiểu ý bạn và kết quả là bạn sẽ mất nhiều điểm hơn)

These following are some tips to avoid grammatical errors:

(Sau đây là một số mẹo nhỏ để tránh lỗi ngữ pháp)

+ Use different parts of speech – sử dụng từ loại khác

Example:

 • ‘The most effective way to build your English skill is to study regularly.’
 • ‘Studying on a regular basis is the most effective way of building English skills.’

( -> đổi study (động từ) thành studying (danh từ))

+ Change the original sentence from active to passive voice or vice versa

ổi câu chủ động thành bị động và ngược lại)

Example:

 • ‘To improve English, you should learn new vocabulary on a daily basis.’ (Để tiến bộ trong tiếng Anh, bạn nên học từ vựng mỗi ngày.)
 • ‘New vocabulary should be learnt on a daily basis in order to improve English.’ (Từ vựng nên được học mỗi ngày để tiến bộ trong tiếng Anh.)

Trên đây là một số cách để tăng kỹ năng diễn giải cũng như hiểu được tầm quan trọng của việc diễn giải trong không chỉ bài thi IELTS mà còn trong đời sống. Tuy nhiên, trong kỳ thi IELTS bạn sẽ không có nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên paraphrase như thế nào, bởi việc việc luyện tập thật nhuần nhuyễn trước là điều cần thiết. Hãy bắt đầu ngay bằng việc giao tiếp tiếng anh hàng ngày, luyện tập viết bài để giúp bạn tăng phản xạ kỹ năng này.

Cùng PEC luyện tập viết IELTS Writing và có cơ hội chữa bài viết miễn phí tại: https://www.facebook.com/PEC.IELTSHaiPhong/

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
 • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
 • Tel: 077.871.8888
 • Email: dangky.pec@gmail.com
 • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
 • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
 • ĐT: 0225.3.640.690
 • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm

ĐT: 0775.258.288 / Hotline: 0775.258.288

Cơ sở 4: 119 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 5: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869