Từ vựng chủ đề Animals

Cập nhật: 20-07-2017 04:18:22 | Tin tức | Lượt xem: 5397

Từ vựng chủ đề Animals

Animals mặc dù không phải là chủ đề phổ biến trong các đề thi IELTS nhưng nó lại là một chủ đê khó, đòi hỏi chúng ta phải có một kiến thức rộng và bao quát. Dưới đây là những từ vựng liên quan, giúp các bạn ăn điểm cho bài viết của mình.

Từ vựng chủ đề Animals

Animals mặc dù không phải là chủ đề phổ biến trong các đề thi IELTS nhưng nó lại là một chủ đê khó, đòi hỏi chúng ta phải có một kiến thức rộng và bao quát. Dưới đây là những từ vựng liên quan, giúp các bạn ăn điểm cho bài viết của mình.

·         Animals = creatures = species: động vật

·         Terrestrial animals: động vật sống trên cạn

·         Marine creatures: sinh vật biển

·         Fauna: hệ động vật

·         Extinction: tuyệt chủng

·         Endangered animals: những loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng

·         Deforestation  = logging: chặt phá rừng

·         To treat waste =  To clean waste: xử lý nước

·         Sewage : nước thải

·         Forest fires: Cháy rừng

·         Habitat: môi trường sống của động vật

·         Be on the brink of  = Be at risk of …= Be prone to – Be at a verge of…..: Có nguy cơ bị ………

·         To dump = to discharge = To release: Thải ra

·         Water degradation =  Water contamination: ô nhiễm nguồn nước

·         Sewage treatment system : hệ thống xử lý nước thải

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869